10. listopada 2017.

NATJEČAJ za upis na redoviti diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (2. upisni krug)

NATJEČAJ za upis na redoviti diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti (2. upisni krug)

Raspisan je natječaj za upis na redoviti diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru. Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Upisuje se ukupno 23 polaznika, od toga 16 hrvatskih i 5 stranih državljana te dva kandidata koji su maturirali prije 2010. godine.

Detaljni podaci o natječaju i načinu prijave nalaze u sljedećem dokumentu: NATJEČAJ