Odjel za informacijske znanosti

osiguravanje kvalitete

Cilj osiguravanja kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti je sustavno unaprjeđivanje svih aspekata znanstvenog, nastavnog, stručnog i administrativnog rada u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih sudionika u njegovu djelovanju.

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu provodi se koordiniranim i usklađenim djelovanjem:

 • Pročelnika/ice i zamjenika/ice pročelnika/ice Odjela
 • Stručnog vijeća Odjela
 • Povjerenstva za kvalitetu Odjela
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu kvalitete Odjela
 • Ureda za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Sveučilišta
 • Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta

Djelokrug rada Povjerenstva za kvalitetu obuhvaća:

 • poticanje i širenje kulture kvalitete na Odjelu, u akademskoj zajednici i neakademskoj javnosti
 • sudjelovanje u definiranju standarda i kriterija kvalitete nastavnog, znanstvenog, stručnog i administrativnog rada Odjela
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja i unaprjeđivanja nastave
 • razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja znanstevenog rada
 • izradu i ažuriranje Priručnika o osiguranju kvalitete Odjela
 • organizaciju prikupljanja informacija o kvaliteti rada na Odjelu
 • razvoj institucijskih mehanizama za vrednovanje različitih aspekata kvalitete rada
 • osiguravanje povratnih informacija o kvaliteti i unaprjeđivanju kvalitete
 • vođenje dokumentacije o svim aspektima osiguravanja kvalitete na Odjelu
 • reagiranje na nepravilnosti koje narušavaju kvalitetu rada na Odjelu i u suradnji sa Upravom i Stručnim vijećem Odjela  provođenje potrebnih mjera za njihovo uklanjanje
 • sudjelovanje u izradi procedura kojima se regulira kvaliteta rada na Odjelu
 • suradnju s tijelima sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu (Ured za osiguravanje kvalitete, Povjerenstvo za unapređivanje kvalitete i Povjerenstvo za unutranju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete), te djelovanje u skladu s preporukama i zahtjevima koji Odjelu upućuju navedena tijela.