Odjel za informacijske znanosti
Doktorski studij “Društvo znanja i prijenos informacija”

 

Red predavanja poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2023./2024


Red predavanja poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2022./2023.


Red predavanja poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2019./2020


Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2017./2018.

Lecture Schedule, Postgraduate Doctoral Study Programme „Knowledge Society and Information Transfer“, University of Zadar, academic year 2015/2016

Odluka o upisu studenata u viši semestar u akademskoj godini 2020./2021.

Obvezatne i izborne aktivnosti i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima

Odluka Vijeća doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija o uvjetima upisa u viši semestar


 

Redovi predavanja (arhiva):

Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2015./2016.

Lecture Schedule, Postgraduate Doctoral Study Programme „Knowledge Society and Information Transfer“, University of Zadar, academic year 2015/2016