Odjel za informacijske znanosti

Poštovane studentice i studenti, kolege nastavnici, posjetitelji našeg mrežnog mjesta,

želimo vam dobrodošlicu na Odjel za informacijske znanosti. Želja nam je da na mrežnim stranicama pronađete korisne informacije o Odjelu i Sveučilištu, da vas uputimo na zanimljiva događanja i novosti, mogućnosti studiranja na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini, kako na redovitom tako i na izvanrednom studiju te da vas redovito obavještavamo o znanstvenim i razvojnim projektima u koje je Odjel uključen, mogućnostima razmjene sa suradnickim ustanovama u sklopu Erasmus i CEEPUS programa i o svim ostalim zanimljivostima koje nas tim stručnjaka pažljivo odabire.

Odjel je jedan od najmlađih na Sveučilištu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Osobito treba istaknuti angažman studenata koji su okupljeni u udruzi Ex libris, organiziraju skupove i/ili izlažu na domaćim i međunarodnim konferencijama i provode praksu u knjižnicama i srodnim informacijskim ustanovama. Odjel suorganizira dvije važne međunarodne konferencije: Libraries in the Digital Age (LIDA) i Arhivi, knjižnice i muzeji u okruženju globalne informacijske infrastrukture (AKM), te ljetne škole (o staroj knjizi, 2009., rukopisima, 2011., nakladništvu, 2011., 2012., 2013., korisnicima, 2012. i arhivima, 2013.), kao i niz drugih događanja. Izdaje znanstveni časopis Libellarium te priloge i publikacija vezano uz znanstveno djelovanje nastavnika i suradnika. U okviru sustava za učenje na daljinu (E-učionica i Merlin) u nastavnom radu sa studentima primjenjuju se najsuvremenije metode učenja i poučavanja na visokoškolskoj radini.
 

Pregled važnijih događanja
 

Iz Samoanalize Odjela vidljiva su ključna dogođanja u razdoblju od akademske godine 2008./2009. do 2012./2013., te cjeloviti povijesni pregled razvoja Odjela od njegova osnivanja (od Odjela za knjižničarstvo do Odjela za informacijske znanosti).

Za više informacija preuzmite dokument