Odjel za informacijske znanosti

Akademska godina 2019./2020.

1. god. preddiplomskog studija -  Drahomira Cupar i Marijana Tomić

2. god. preddiplomskog studija - Jadranka Stojanovski, Krešimir Zauder i Nevenka Kalebić

3. god. preddiplomskog studija - Ivanka Stričević, Ante Panjkota i Nikolina Peša Pavlović

1. god. diplomskog studija - Martina Dragija Ivanović  i Mate Juric

2. god. diplomskog studija - Franjo Pehar  i Mirko Duić

 


ARHIVA


Akademska godina 2018./2019.

1. god. preddiplomskog studija -  Drahomira Cupar i Krešimir Zauder

2. god. preddiplomskog studija - Nives Tomašević i Marijana Tomić

3. god. preddiplomskog studija - Ivanka Stričević, Nikolina Peša Pavlović i Ante Panjkota

1. god. diplomskog studija - Martina Dragija Ivanović (F. Pehar)  i Mate Juric

2. god. diplomskog studija - Franjo Pehar  i Mirko Duić


Akademska godina 2016./2017.

1. god. preddiplomskog studija -  Jadranka Stojanovski i Krešimir Zauder

2. god. preddiplomskog studija - Nives Tomašević i Marijana Tomić

3. god. preddiplomskog studija - Mirna Willer i Nikolina Peša Pavlović

1. god. diplomskog studija - Martina Dragija Ivanović i Mate Juric

2. god. diplomskog studija - Franjo Pehar  i Mirko Duić


Akademska godina 2015./2016.

1. god. preddiplomskog studija -  Jadranka Stojanovski i Drahomira Cupar

2. god. preddiplomskog studija - Nives Tomašević i Marijana Tomić

3. god. preddiplomskog studija - Mirna Willer i Katica Burić Ćenan

1. god. diplomskog studija - Martina Dragija Ivanović i Mate Juric

2. god. diplomskog studija - Franjo Pehar  i Mirko Duić