Odjel za informacijske znanosti

Svi dokumenti povezani sa sustavom osiguravanja kvalitete Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru na jednom mjestu.

 

Samoanaliza Odjela za informacijske znanosti za razdoblje od akademske godine 2008./2009. do 2012./2013.

U postupku reakreditacije Sveučilišta u Zadru u akademskoj godini 2013./2014. članovi Odjela za informacijske znanosti izradili su tekst Samoanalize. Samoanaliza je jednoglasno usvojena na 6. sjednici Stručnog vijeća Odjela za informacijske znanosti.

preuzimanje dokumenta

 

Odluka o promjeni naziva Odjela na dokumentima

preuzimanje dokumenta 

 

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

preuzimanje dokumenta 

 

Izmjene Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

preuzimanje dokumenta

 

Priručnik za kvalitetu Sveučilišta u Zadru

preuzimanje dokumenta


Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za informacijske znanosti

preuzimanje dokumenta 

 

Poslovnik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za informacijske znanosti

preuzimanje dokumenta 

 

Odluka o prestanku rada Povjerenstva za unutarnju prosudbu kvalitete Odjela za informacijske znanosti

preuzimanje dokumenta


Odluka o prestanku važenja Poslovnika o radu Povjerenstva za unutarnju prosudbu kvalitete Odjela za informacijske znanosti

preuzimanje dokumenta