Odjel za informacijske znanosti
Obranjeni završni radovi na preddiplomskom studiju Odjela za informacijske znanosti
Sveučilišta u Zadru u 2017. godini

Preddiplomski studij Informacijske znanosti

 

Ime

Prezime

Naslov rada

Datum obrane

Mentor (Komentor)

           

Magdalena

Abramović

Kriteriji za odabir stare i rijetke građe za digitalizaciju: hrvatske i međunarodne smjernice

28.2.2017

Marijana Tomić

Alma

Milanovski

Analiza zbirki digitalizirane baštine "Spalatina" i "Digitalizirana zagrebačka baština"

28.2.2017

   

Dajana

Dozan

Podaci o bivšem vlasniku stare i rijetke građe i njihova iskoristivnost u katalogu

20.9.2017

Marijana Tomić

Vice

Juras

Povijesni pregled konzerviranja i restauriranja pisane baštine

20.9.2017

(Marijana Tomić)

Josipa

Karadžole

Katalozi treće generaciju u odnosu na korisnike

20.9.2017

Mirna Willer

Mija

Krželj

Kulturalno-nakladnički aspekti Biblije

20.9.2017

Nives Tomašević

Ana

Salopek

Tiskarstvo u Slavoniji u 18. i 19.stoljeću

20.9.2017

Nives Tomašević

Marita

Štelma

Vidljivost muzejskih knjižnica na mrežnim mjestima muzeja

20.9.2017

Martina  Dragija Ivanović

Marta

Valovičić

Dostupnost i vidljivost hrvatskih časopisa u otvorenom pristupu iz područja društvenioh
i humanističkih znanosti

27.9.2017

Franjo Pehar

Tomislav

Rajković

Konverzija višerazinskog zapisa iz formata UNIMARC u format MARC21

27.9.2017

Mirna Willer

Renata

Nović

Položaj nakladničkog sektora u Republici Hrvatskoj

28.9.2017

Nives Tomašević

Nina

Klarin

Interoperabilnost standarda na temelju specifične vrste građe

28.9.2017

Mirna Willer

Matea

Mandić

Programi za poticanje čitanja u školskoj knjižnici

29.9.2017

Ivanka Stričević

 

 

Obranjeni diplomski radovi na diplomskim studijima Odjela za informacijske znanosti
Sveučilišta u Zadru u 2017. godini

Diplomski studij Informacijske znanosti – Redovni studij

 

Ime

Prezime

Naslov rada

Datum obrane

Mentor (Komentor)

           

Antonia

Nakić

Stručno osposobljavanje knjižničara za rad sa slijepim i slabovidnim osobama

13.2.2017

Ivanka Stričević

Ivana

Šušnjara

Podaci o bivšim vlasnicima stare i rijetke građe u hrvatskim i stranim katalozima i bazama
podataka

28.2.2017

Marijana Tomić

Ivana

Šušnjara

Podaci o bivšim vlasnicima stare i rijetke građe u hrvatskim i stranim katalozima i bazama
podataka

28.2.2017

Marijana Tomić

Iva

Peričić

Abecedni katalog ii pseudonimnost

20.6.2017

Mirna Willer

Mia

Bozin

Kategorizacija legata stare knjige

20.6.2017

Mirna Willer

Danijel

Mofardin

Mobilna prisutnost, struktura i organizacija sadržaja mrežnih sjedišta viskoškolskih knjižnica

11.7.2017

Franjo Pehar

Matija

Sovulj

Analiza sadržaja hrvatskih narodnih knjižnica na Facebooku

11.7.2017

Jadranka Stojanovski

Lucija

Bačić

Etički pristup knjižničnim uslugama i programima opismenjavanja društveno isključenih korisnika:
Mladi koji su napustili školovanje

28.9.2017

Josip Ćirić

Žana

Bobić

Vodeni znakovi kaljskih rukopisa

28.9.2017

Marijana Tomić

Katarina

Kerner

Knjiga kao kulturni suvenir

28.9.2017

Nives Tomašević

Stipe

Turčinov

Bibliografska i sadržajna obrada video igara

23.10.2017

M. Willer (D. Gavranović)

Martina

Dević

Film u knjižničnim katalozima i filmskim mrežnim portalima

27.10.2017

Mirna Willer

Dajana

Karlović

Participativni arhiv lokalne zajednice: Topoteka Općine Starigrad

31.10.2017

Marijana Tomić

Laura

Grzunov

Raznolikost posudbe animiranih filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama

20.12.2017

M. Duić (M.D. Ivanović)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomski studij Informacijske znanosti – Izvanredni studij
 

Ime

Prezime

Naslov rada

Datum obrane

Mentor (Komentor)

           

Andrea

Sinković

FRBR i njegova primjena u kontekstu izgradnje suvremenih knjižničnih kataloga

27.2.2017

Mirna Willer

Igor

Dobrača

Relevantnost bibliografije na primjeru časopisa talijanske nacionalne manjine "Lla Battana"

27.2.2017

M. Willer (M. Tomić)

Darko

Markač

Korištenje integriranih knjižničnih sustava otvorenog koda u visokoškolskim i znanstvenim
knjižnicama u Republici Hrvatskoj

10.5.2017

Jadranka Stojanovski

Marina

Nikolić

Uloga školske knjižnice kao čimbenika dječje sigurnosti na Internetu

30.5.2017

Josip Ćirić

Mia

Božin

katalogizacija legata stare i rijetke građe

20.6.2017

Mirna Willer

Rita

Karačić

Univerzalna decimalna klasifikacija revizija glavne skupine 2 religija. Teologija i provedba u praksi

20.6.2017

Drahomira Gavranović

Ana

Oštrić

Digitalizacija starih novina

5.7.2017

Krešimir Zauder

Ivana

Majnarić-Pleše

Promocija dječje književnosti u narodnim knjižnicama

20.9.2017

Nives Tomašević

Sunčica

Crnica

Glagoljica kao tema suvremenih nakladničkih proizvoda

5.12.2017

Nives Tomašević

Sunčica

Crnica

Glagoljica kao tema suvremenih nakladničkih proizvoda

5.12.2017

Nives Tomašević

Ivana

Pavić

Bibliografija i metode bibliografskog rada: bibliografija Nikole Tesle

20.12.2017

Marijana Tomić

Sanja

Birkić

Knjižnične zbirke u manjim dalmatinskim narodnim knjižnicama:aspekt posudbe

20.12.2017

M.D. Ivanović (M. Duić)