Odjel za informacijske znanosti
Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“

 

Predsjednica kluba studenata informacijski znanosti "Ex libris": Marita Katunarić

Udruga studenata „Ex libris“ osnovana je 2007. godine, s ciljem okupljanja studenata informacijskih znanosti, suradnje s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, organiziranja skupova, seminara, stručnih izleta i putovanja za članove Udruge te povezivanja i suradnje s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu. 

2017.godine, uvidom u Registar udruga RH utvrđeno je da je Udruga, prema Zakonu o udrugama, postala formalno neaktivnom. Novoizabrano predsjedništvo Udruge (u sastavu Lucija Žilić, predsjednica; Jelena Šatalić Krstić, potpredsjednica; Domagoj Zafranović, tajnik) dana 26. ožujka 2015. godine održalo je sastanak sa zainteresiranim studentima Odjela kako bi se svi upoznali s novonastalom situacijom. Studenti su na sastanku izrazili želju za ponovnim osnivanjem udruge, pod novim imenom.

2015. godine udruga studenata je preimenovana u Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“.

Više o radu kluba možete doznati na sljedećoj adresi: Ex libris