Odjel za informacijske znanosti

Poslanje i vizija

Poslanje
 

Odjel za informacijske znanosti obrazuje studente u području informacijskih znanosti na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svrhu njihova ovladavanja kompetencijama nužnima za izgradnju i upravljanje zbirkama građe i informacija, organizaciju informacija, oblikovanje i pružanje informacijskih usluga, istraživanje i analizu informacijskih potreba, problema i fenomena, organizaciju i upravljanje informacijskim ustanovama i mrežama, sudjelovanje u obrazovnim procesima, kulturološkim projektima i znanstvenim istraživanjima, te osposobljavanja za cjeloživotno učenje. U području znanstvenog rada provodi znanstvene projekte koji utječu na razvoj teorijske misli i promjene u praksi informacijskih ustanova.


Vizija razvoja
 

Odjel za informacijske znanosti teži razvijenoj međunarodnoj suradnji, suradnji s domaćim relevantnim  institucijama i organizacijama u istom i srodnim poljima i jačanju  znanstvenog rada i nastavne djelatnost kako bi postao vodeći sveučilišni odjel u polju informacijskih znanosti u ovome dijelu Europe, poglavito vezano uz razvoj teorijske misli u polju te uz programe baštine, korisničkih studija, nakladništva i primjenu tehnologija u upravljanju zbirkama, informacijskim ustanovama i mrežama.