Odjel za informacijske znanosti

Libellarium: poziv na dostavu radova

Pozivamo zainteresirane autore da do 1. travnja 2024. godine pošalju svoje radove (znanstvene, prethodna priopćenja, stručne) te prikaze knjiga za objavu u znanstveno-stručnom časopisu Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti. Libellarium prima radove tijekom cijele godine i objavljuje ih u dva broja. Trenutno je u pripremi god. 15, broj 1 za 2024. godinu. 

Časopis, koji zajedno objavljuju Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku, pokriva široki spektar različitih tema u području informacijskih i srodnih znanosti – od teorije i metodologije informacijskih znanosti, povijesti knjige, tiskarstva, nakladništva i knjižarstva, očuvanja, prezentacije i zaštite pisane i digitalne kulturne baštine, baštinskih ustanova i njima svojstvenih djelatnosti, sociologije knjige i čitanja preko informacijske pismenosti i informacijskog ponašanja, vizualnih komunikacija, organizacije znanja, e-učenja, bibliometrije, scientometrije i informetrije do digitalne humanistike, suvremenih trendova u nakladništvu i knjižarstvu, tehnoloških promjena i odnosa čovjeka i tehnologije, itd.

Uredništvo prima radove na hrvatskom i engleskom jeziku. Rukopisi se predaju kroz elektronički sustav za predaju radova na adresi: https://morepress.unizd.hr/journals/index.php/libellarium/about/submissions. Pri oblikovanju radova potrebno je pridržavati se Smjernica za autore, dostupnih na istom mrežnom mjestu, kako bi se olakšala priprema časopisa i njegovo što brže objavljivanje. Svi prispjeli radovi prolaze dvostruko slijepi recenzentski postupak.

Za sve dodatne informacije autori se mogu obratiti na poštu uredništva: libellarium@unizd.hr ili na: jlakus@ffos.hr i dcupar@unizd.hr.