Redovni (pred)diplomski studij 2017./2018.

   1. Red predavanja za ak. god. 2017./2018. – Preddiplomski studij

 2. Red predavanja za ak. god. 2017./2018. – Diplomski studij 

 

 

Izvanredni diplomski studij

  • Red predavanja u ak. god. 2017./2018. - izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti


 

Redovni (pred)diplomski studij

   1. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij

  • preuzmite dokument 
    • Plan reda predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij 

   2. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Diplomski studij 

 

Izvanredni diplomski studij

  • Red predavanja u ak. god. 2016./2017. - izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti