Monday, February 26, 2018

Obrane diplomskih radova: P. Kosović, Ana M. Petković, B. Mezga, A. Gambiraža, M. Dukić 28. veljače i 6. ožujka

28. 2. u 15:00 - Petra Kosović, Razvoj čitaonica i pučkih knjižnica u Zadru: povjerenstvo  Krešimir Zauder, Marijana Tomić, Drahomira Cupar, mentor: doc. dr.sc. Marijana Tomić

28. 2. u 16:00 - Ana Matea Peković, Metode vizualizacije infomacija i korištenje GIS sustava u digitalnoj humanistici: povjerenstvo Krešimir Zauder, Marijana Tomić, Franjo Pehar, mentor: doc. dr. sc. Marijana Tomić

28. 2. u 17:00 - Božica Mezga, Bibliometrijska analiza elektroničke inačice časopisa Vjesnika bibliotekara Hrvatske: povjerenstvo Jadranka Stojanovski, Krešimir Zauder, Franjo Pehar, mentor: doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski

28. 2. u 18:00 - Andrea Gambiraža, Prisutnost materijala otvorenog pristupa na web stranicama sveučilišnih knjižnica: povjerenstvo Krešimir Zauder, Mirko Duić i Jadranka Stojanovski

6. 3. u 10:00 - Matea Dukić, Grafičko oblikovanje dječjih knjiga u Hrvatskoj: nekad i danas: povjerenstvo  Nives Tomašević, Marijana Tomić, Franjo Pehar, mentor : izv. prof. dr.sc. Nives Tomašević