Odjel za informacijske znanosti

Redovni (pred)diplomski studij 2020./2021.

1. Red predavanja za ak. god. 2020./2021. – Preddiplomski studij

 

2. Red predavanja za ak. god. 2019./2020. – Diplomski studij 


 

Redovni (pred)diplomski studij 2019./2020.

   1. Red predavanja za ak. god. 2019./2020. – Preddiplomski studij

 2. Red predavanja za ak. god. 2019./2020. – Diplomski studij 

 

Izvanredni diplomski studij


Poslijediplomski sveučilišni studij  “Društvo znanja i prijenos informacija”

  • Red predavanja poslijediplomskog doktorskog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2019./2020


Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija


Redovni (pred)diplomski studij 2018./2019.

   1. Red predavanja za ak. god. 2018./2019. – Preddiplomski studij

 2. Red predavanja za ak. god. 2018./2019. – Diplomski studij 

 

Izvanredni diplomski studij

  • Red predavanja u ak. god. 2018./2019. - izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti

Redovni (pred)diplomski studij 2017./2018.

   1. Red predavanja za ak. god. 2017./2018. – Preddiplomski studij

 2. Red predavanja za ak. god. 2017./2018. – Diplomski studij 

 

Izvanredni diplomski studij

  • Red predavanja u ak. god. 2017./2018. - izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti

 

Poslijediplomski sveučilišni studij  “Društvo znanja i prijenos informacija”

 

  • Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2017./2018.

 

  • Lecture Schedule, Postgraduate Doctoral Study Programme „Knowledge Society and Information Transfer“, University of Zadar, academic year 2015/2016

 

Redovni (pred)diplomski studij

   1. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij

  • preuzmite dokument 
    • Plan reda predavanja za ak. god. 2016./2017. – Preddiplomski studij 

   2. Red predavanja za ak. god. 2016./2017. – Diplomski studij