Odjel za informacijske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-17

 

RED PREDAVANJA

za I (prvi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD101

 

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Informacijsko društvo 

30

30

 

6

IZD102

Doc. dr. sc. M. Tomić

Teorija i praksa organizacije informacija

15

 

 

7

Dr. sc. D. Kolić, VS 

15

15

 

L. Grzunov, asist.

 

 

15

IZD103

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Upravljanje informacijskim ustanovama

15

10

 

6

Izv. prof. dr. sc. A. Gandolfo

 

20

 

IZD104

N. Peša Pavlović, asist.

Praksa

 

 

15

3

Mentori

 

 

75

Ukupno:

75

75

105

22

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) ) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA**

IZDI120

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

15

15

15

4

IZDI106

Doc. dr. sc. K. Zauder

Izabrana poglavlja iz informacijskih znanosti

15

30


4

IZD119

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijska arhitektura

15

 


4

Dr. sc. Josipa Bašić, VS

 

30


N. Peša Pavlović, asist.

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

12

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi najmanje 4 ECTS boda, preostala 4 ECTS boda upisuju s matičnog ili drugih studija.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  

     STUDIJA I/ILI INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:****

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugog/ih diplomskog/ih sveučilišnog/ih studija i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 4 ECTS boda.

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  

     STUDIJA I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:*****

 

 

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifre se ne upisuju u indeks.

 

u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.Upisni listPredmeti se upisuju putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela.Upisni list* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu drugog/ih odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list*** Izborni predmeti s drugog/ih studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se putem studomata ili u

 

 

                                                                                         M. P.

 

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                         Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-18

 

RED PREDAVANJA

za II (drugi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD201

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijsko ponašanje korisnika

15

 

 

5

Dr. sc. M. Juric

 

15

 

N. Peša Pavlović, asist.

 

15

 

IZD202

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Rudarenje podataka

15

 

30

5

IZD203

Doc. dr. sc. D. Cupar

Kulturalne studije

30

 

 

4

N. Kalebić, asist.

 

30

 

IZDK201

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Upravljanje zbirkama infomacija

30

 

 

6

L. Grzunov, asist.

 

15

 

IZDK202

Doc. dr. sc. M. Tomić

Digitalna humanistika

30

 

 

6

N. Kalebić, asist

 

15

 

Ukupno:

120

90

30

26

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

B)IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

IZDI113

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Informacijska  etika

30

15

 

4

Ukupno:

30

15

 

4

boda.4 ECTSBilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija čiji zbroj iznosi  najmanje

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  

     STUDIJA I/ILI INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:****

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugog/ih diplomskog/ih sveučilišnog/ih studija i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 0 ECTS boda/ova.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  

    STUDIJA I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:*****

 

IZDI125

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijska pismenost

15

 

 

3

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Suradnici

 

 

15

IZDK202

Doc. dr. sc. M. Tomić

Digitalna humanistika

30

 

 

6

N. Kalebić, asist

 

15

 

 

bodova.30 ECTS Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje Bilješka:

 

                       

: Šifre se ne upisuju u indeks.Bilješka

 

u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.Upisni listPredmeti se upisuju putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela.Upisni list* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu drugog/ih odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list*** Izborni predmeti s drugog/ih studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se putem studomata ili u

 

 

                                                                                        M. P.

 

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                        Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-19

 

RED PREDAVANJA

za III (treći) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A1) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD301

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Filozofija informacije

30

15

 

4

IZD302

Doc. dr. sc. F. Pehar

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

 

15

 

 

6

Dr. sc. M. Juric

15

30

 

IZD303

Mentori

Praktičan rad i pilot projekt

 

30

60

4

IZDK301

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Vrednovanje informacijskih usluga

15

30

 

6

L. Grzunov, asist.

 

 

15

IZDK302

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

 

15

 

15

6

Doc. dr. sc. D. Cupar

15

 

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

 

15

Ukupno:

105

105

105

26

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

 

IZDI120

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

15

15

15

4

IZD119

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijska arhitektura

15

 

 

4

Dr. sc. Josipa Bašić, VS

 

30

 

N. Peša Pavlović, asist.

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

8

boda.4 ECTSBilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija čiji zbroj iznosi najmanje

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  

     STUDIJA I/ILI INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:****

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugog/ih diplomskog/ih sveučilišnog/ih studija i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 0 ECTS boda/ova.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  

    STUDIJA I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA:*****

 

 

bodova.30 ECTS Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje Bilješka:

 

                       

: Šifre se ne upisuju u indeks.Bilješka

 

u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.Upisni listPredmeti se upisuju putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela.Upisni list* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu drugog/ih odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list*** Izborni predmeti s drugog/ih studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se putem studomata ili u

 

 

                                                                                        M. P.

 

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                                      Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice

 

 


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-20

 

RED PREDAVANJA

za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

 

IZD401

Izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

15

 

 

4

Doc.dr. sc. Mirko Duić

 

 

30

IZD402

Mentori

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

 

 

540

18

Ukupno:

15

0

570

22

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

 

IZDI113

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Informacijska  etika

30

15

 

4

 

Doc. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

15

 

30

4

Ukupno:

45

15

30

8

bodova.ECTS 8Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija čiji zbroj iznosi  najmanje

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGOG/IH DIPLOMSKOG/IH SVEUČILIŠNOG/IH  

     STUDIJA I/ILI INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA: ***

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugog/ih diplomskog/ih sveučilišnog/ih studija i/ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 0 ECTS boda/ova.

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH  

     STUDIJA I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA: ****

 

IZDI125

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijska pismenost

15

 

 

3

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Suradnici

 

 

15

 

bodova.ECTS 30 Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje Bilješka:

 

 

 

: Šifre se ne upisuju u indeks.Bilješka

 

u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.Upisni listPredmeti se upisuju putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela.Upisni list* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu drugog/ih odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list*** Izborni predmeti s drugog/ih studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se putem studomata ili u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         M. P.

 

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                                    Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice