Odjel za informacijske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-11

 

RED PREDAVANJA

za 1. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP101

Prof. dr. sc. I. Stričević

Orijentacijski praktikum

0

 

 

2

N. Peša Pavlović, asist.

 

15

15

IZP102

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Osnove informacijske tehnologije

15

 

30

6

IZP103

Doc. dr. sc. M. Tomić

Osnove usmene i pisane kulture

45

 

 

8

N. Kalebić, asist.

 

30

 

IZP104

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Pretraživanje informacija

30

 

 

5

N. Peša Pavlović, asist.

 

 

30

IZP105

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Uvod u logiku

30

 

15

4

IZP106

Centar za tjelovježbu i studentski sport

Tjelesna i zdravstvena kultura I

 

 

30

1

IZP107

Centar za strane jezike

Engleski jezik struke I

15

 

15

2

IZP108

Centar za strane jezike

Strani jezik po izboru

15

 

15

2

Ukupno:

150

45

150

30

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 0 ECTS boda/ova.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 ECTS boda/ova.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS boda ***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

                             

 

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

                                                                              

 

M. P.

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                                      Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-12

 

RED PREDAVANJA

za 2. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP201

Doc. dr. sc. F. Pehar

Uvod u studij informacijskih znanosti

30

15

 

8

Doc. dr. sc. D. Cupar

 

15

30

IZP202

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Uvod u znanstveno-istraživački rad

15

 

 

7

N. Kalebić, asist.

 

15

15

Dr. sc. M. Juric

 

 

15

IZP203

Doc. dr.sc. F. Pehar 

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

15

 

 

7

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

 

15

Doc. dr. sc. M. Duić

 

 

30

IZP204

Centar za tjelovježbu i studentski sport

Tjelesna i zdravstvena kultura 

 

 

30

1

IZP205

Centar za strane jezike

Engleski jezik struke II

15

 

15

2

IZP206

Centar za strane jezike

Strani jezik (po izboru)

15

 

15

2

Ukupno:

90

45

165

27

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

IZPI106

Dr. sc. Katica Burić Ćenan

Upoznavanje glazbene baštine

30

15

 

3

Ukupno:

 

 

 

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 ECTS bodova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS bodova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  

     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

IZPI120

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijska pismenost

15

 

 

3

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Suradnici

 

 

15

IZPI106

Dr. sc. Katica Burić Ćenan

Upoznavanje glazbene baštine

30

15

 

3

                         

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                         M. P.

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                                     Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice

 


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-13

 

RED PREDAVANJA

za 3. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP301

Doc. dr. sc. M. Tomić 

Organizacija informacija I

15

 

 

7

Doc. dr. sc. D. Cupar

15

 

 

L. Grzunov, asist.

 

 

30

 

 

IZP302

 

 

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

 

 

 

7

Doc. dr. sc. M. Duić

15

 

30

Dr. sc. A. Gverić, nasl. poslijedokt., VS

15

 

 

IZP303

Doc. dr. sc. F. Pehar

Osnove nakladništva i knjižarstva

30

30

 

5

IZP304

Doc. dr. sc. K. Zauder

Osnove programiranja

15

 

15

6

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

 

15

IZP305

Centar za strane jezike

Strani jezik (po izboru)

15

 

15

2

Ukupno:

120

30

105

27

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

IZPI112

Doc. dr. sc. M. Duić

Svjetska filmska baština

30

15

 

3

IZIPI117

Prof. dr. sc. I. Stričević

Knjižnične usluge za djecu i mlade

15

 

 

3

D. Brunac, predavač

 

 

30

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

6

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 ECTS boda/ova.

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS bodova***

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  

     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

IZP304

Doc. dr. sc. K. Zauder

Osnove programiranja

15

 

15

6

Doc. dr. sc A. Panjkota

 

 

15

 

15

30

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                         M. P.

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                        Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice
 
SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-14/01

 

RED PREDAVANJA

za 4. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP401

Doc. dr. sc. M. Tomić

Organizacija informacija II

15

 

 

6

Doc. dr. sc. M. Duić

15

 

15

L. Grzunov, asist.

 

15

15

IZP407

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Statistika za informacijske stručnjake

15

 

 

5

Doc. dr. sc. K. Zauder

 

 

15

Dr. sc. M. Juric

 

 

15

IZP403

Doc. dr. sc. K. Zauder

Oblikovanje baza podataka

15

 

30

6

IZP404

Doc. dr. sc. D. Cupar

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

15

15

 

6

Doc. dr. sc. Martina Dragija Ivanović

15

15

 

IZP405

Centar za strane jezike

Strani jezik (po izboru)

15

 

15

2

IZP406

N. Peša Pavlović, asist.

Praktičan rad I

 

 

15

2

Mentori

 

 

45

Ukupno:

105

45

165

27

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

IZPI

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Napredno programiranje

15

 

15

3

Doc. dr. sc. K. Zauder

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

6

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog ili drugih studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 0 ECTS boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS bodova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  

     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

IZPI120

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijska pismenost

15

 

 

3

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Suradnici

 

 

15

IZP403

Doc. dr. sc. K. Zauder

Oblikovanje baza podataka

15

 

30

6

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

 

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                  

M. P.

 

Zadar, 10. siječnja 2020.                                                          Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-15

 

RED PREDAVANJA

za 5. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP501

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Metodologija istraživanja u društvenim znanostima

15

 

 

5

Dr. sc. M. Juric

 

 

30

IZP502

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijski sustavi u obrazovanju

30

 

 

6

Dr. sc. M. Juric

 

 

15

IZP503

Doc. dr. sc. D. Cupar

Sustavi za predmetno označavanje i pretraživanje

30

 

15

6

IZP504

Doc. dr. sc. K. Zauder

Upravljanje podacima

15

 

30

4

IZP505

Mentori

Praktičan rad II

 

 

60

4

Ukupno:

90

0

150

25

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

IZPI112

Doc. dr. sc. M. Duić

Svjetska filmska baština

30

15

 

3

IZIPI117

Prof. dr. sc. I. Stričević

Knjižnične usluge za djecu i mlade

15

 

 

3

D. Brunac, predavač

 

 

30

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

6

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda, preostala 2 ECTS boda upisuju s matičnog ili drugih studija.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 2 ECTS boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS boda/ova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  

     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

 

 

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                 

M. P.

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                                    Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-16

 

 

 

RED PREDAVANJA

za 6. semestar jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

IZP601

Prof. dr. sc. I. Stričević

Uvod u studije o korisnicima informacija

30

 

 

6

Dr. sc. M.  Juric

 

30

 

IZP602

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Digitalna multimedija

15

 

 

6

Doc. dr. sc. M. Duić

 

 

30

IZP603

Mentori

Završni rad

 

 

240

8

IZ604

Povjerenstvo

Završni ispit

 

 

120

4

Ukupno:

45

30

390

24

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

(* Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

IZPI114

Doc. dr. sc. M. Tomić

Obrada stare i rijetke građe

15

15

 

3

L. Grzunov, asist.

 

 

30

IZPI121

Dr. sc. J. Bašić, VS

 

Interakcija čovjek-računalo

15

15

 

4

N. Peša Pavlović

 

 

15

Dr. sc. M. Juric

 

 

15

IZPI

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Napredno programiranje

15

 

15

3

Doc. dr. sc. K. Zauder

 

 

15

Ukupno:

 

 

 

10

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda, preostala 3 ECTS boda upisuju s matičnog ili drugih studija.

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA, CENTRA „STJEPAN MATIČEVIĆ“, CENTRA ZA STRANE JEZIKE I CENTRA ZA TJELOVJEŽBU I STUDENTSKI ŠPORT**:

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s drugih studija kojim/a se stječe najmanje 3 ECTS boda/ova.

 

Student/ica pod A), B) i C) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 ECTS bodova***

 

 

D) PREDMETI KOJI SE NUDE STUDENTIMA/CAMA DRUGIH PREDDIPLOMSKIH   

     SVEUČILIŠNIH STUDIJA, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG  

     SVEUČILIŠNOG STUDIJA I STRUČNIH STUDIJA ****:

 

IZPI120

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijska pismenost

15

 

 

3

N. Kalebić, asist.

 

 

15

Suradnici

 

 

15

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugih studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce matičnog odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

** Izborni predmeti s drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce drugih odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

*** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

**** Predmeti koji se nude studentima/cama drugih studija upisuju se u Upisni list kod tajnika/ce ovoga odjela ili putem studomata, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                         M. P.

 

Zadar, 22. listopada 2019.                                                        Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice