25. siječnja 2018

Obrana diplomskih radova: Marta Ivanović, Ana Matea Petković, Nataša Volf Pleše, Milenka Rogić, 30. siječanj


Marta Ivanović:  Bibliografski opis rukopisne građe (mentor M.Tomić), komisija: F.Pehar, M.Tomić i D.Cupar (12.00h)

Ana Matea Petković: Metode vizualizacije informacija i korištenje GIS sustava u digitalnoj humanistici  (mentor M. Tomic), komisija: M. Tomić, D. Cupar, K. Zauder (12:45h)

Milenka Rogić: Digitalizacija starih hrvatskih novina: Narodni list, 1862. - 1920, (mentor M. Tomić), komisija: M. Tomić, K. Zauder, D.Cupar (13:30h)

Nataša Volf Pleše: Promocija zavičajnih zbirki na mrežnim stranicama narodnih knjižnica (mentor M. D. Ivanović), komisija: M. Tomić, D. Cupar i K. Zauder (14:15h)