19. prosinca 2017

Obrana diplomskih radova: Laura Grzunov, Sanja Birkić, Ivana Pavić, 20. prosinac


Laura Grzunov, 20.12. 2017 u 9:30h u učionici 123, naslov rada je: Raznolikost posudbe animiranih filmova u hrvatskim narodnim knjižnicama, mentor:  dr.sc. Mirko Duić te komentorica doc. dr.sc.  Martina Dragija Ivanović 

Sanja Birkić, 20.12. 2017 u 9:30h u učionici 123, naslov rada je: Knjižnične zbirke u manjim dalmatinskim narodnim knjižnicama: aspekt posudbe, mentor: Martina Dragija Ivanović, komentor: dr.sc. Mirko Duić

Ivana Pavić, 20.12. 2017 u 13h u učionici 123,  naslov rada je: Bibliografija i metode bibliografskog rada: bibliografija Nikole Tesle,  mentorica: doc. dr.sc Marijana Tomić