Friday, September 27, 2019

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija na Odjelu za informacijske znanosti - 1. listopada u 10:45h u Novom kampusu i prijem u Centru za strane jezike

Prijem studenata prve godine preddiplomskog studija od strane pročelnika i zaposlenika Odjela za informacijske znanosti biti će u utorak 1. listopada u 10:45h u učionici 119, zgrada Novog kampusa (Ul. dr. Franje Tuđmana 24i).

***

Prijem studenata u Centru za strane jezike bit će u utorak, 1.10., nakon prijema na Novom kampusu. Biti će organizirano vodstvo do Centra za strane jezike.

***

Susret rektorice Sveučilišta u Zadru i studenata prve godine preddiplomskih i integriranih studija održat će se također u utorak 1. listopada prema sljedećem rasporedu.