Wednesday, October 24, 2018

Stručni kolokvij 1.18/19: Prijava projekta DISCO

Započeli smo s novom serijom Stručnih kolokvija Odjela za informacijske znanosti u akademskoj godini 2018./2019. Kolokvij 1.18-19 održan je 17. listopada 2018. Na kolokviju je predstavljen prijedlog znanstvenog projekta ENHANCING DOMAIN ANALYSIS AND KNOWLEDGE DISCOVERY IN SCHOLARLY TEXT CORPORA (DISCO) prijavljen u okviru Hrvatsko-švicarskog istraživačkog programa 2017.-2023.. U pripremi i prijavi projekta sudjelovala je ekipa iz partnerske ustanove HTW Chur (CH). Projekt predlaže povezivanje koncepata i metoda iz bibliometrije, analize kompleksnih mreža i računalne obrade prirodnog jezika u svrhu poboljšavanja otkrivanja znanja te analize razvoja i značajki znanstvenih specijalizacija. Metodologija se posebno fokusira na praćenje citata unutar same strukture znanstvenog rada, identifikaciju stručne terminologije unutar teksta te povezivanje citata i termina s već etabliranim bibliometrijskim entitetima poput autora i časopisa.

Prva prijava opisanog projekta nije bila uspješna, ali vjerujemo da se radi o kvalitetnoj temi koja će se nastaviti razvijati unutar odjela te prijavljivati na buduće projektne pozive.