Wednesday, September 26, 2018

Popis studenata za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti


Popis studenata za upis u prvu godinu izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2018./2019. (1. upisni krug)

Popis se nalazi u sljedećem dokumentu: popis studenata za upis u prvu godinu