Monday, February 26, 2018

Obavijest o upisu u ljetni semestar - redoviti studij


OBAVIJEST

o upisu ljetnoga semestra i upisu obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

 

Upis u ljetni semestar ak. god. 2017./2018. počinje u utorak, 27. veljače 2018. g., a završava u ponedjeljak, 26. ožujka 2018. g.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

 1. upis obveznih i izbornih predmeta (s drugih Odjela)  u sustav ISVU – putem Studomata (26. 2. 2018. – 12. 3. 2018.)

 

STUDENTI KOJI NISU PONAVLJAČI i STUDENTI PONAVLJAČI KOJI NEMAJU PARCIJALU

Upis ljetnoga semestra vrši se u tajništvu od 27. veljače do 26. ožujka 2018. u vremenu 9 – 12 h i 13 – 14.30 h. Potrebno je donijeti indeks i potvrdu o uplati ljetnoga semestra (račun ste dobili na početku zimskoga semestra).

Upis OBVEZNIH predmeta ljetnoga semestra vrši se putem Studomata (od 26. veljače do 12. ožujka 2018.). UPIS IZBORNIH KOLEGIJA IZABRANIH NA PREDUPISU OBAVILA JE TAJNICA!!

Putem Studomata ne mogu se upisati sljedeći studenti (upisuju se samo u tajništvu u gore navedenim terminima):

- STUDENTI KOJI IMAJU PARCIJALU i IZVANREDNI STUDENTI – UPISUJU SE NA IZBORNE PREDMETE LJETNOGA SEMESTRA U TAJNIŠTVU ODJELA  

-APSOLVENTI

 

STUDENTI KOJI MORAJU UPISATI STRANI JEZIK U CENTRU ZA STRANE JEZIKE trebaju doći osobno na predupis stranoga jezika u Centar za strane jezike od 26. veljače do 5. ožujka 2018. (Jurja Bjankinija 2, Poluotok).

Nakon što se obavi predupis stranoga jezika u Centru, do kraja dana ili najkasnije sljedećega dana predmeti se mogu upisati i na Studomatu (ukoliko nisu vidljivi na Studomatu jer su već evidentirani u sustavu ISVU, upis se može potvrditi i bez njih).

 

Upute o postupku prijave na predmete putem Studomata

 • Prijavljujete se na Studomat koristeći elektronički identitet AAI@EduHr.
 • Ako u ISVU-u nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ih upišete
 • Odabirete izborne i/ili obvezne predmete.
 • Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenim na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na mrežnoj stranici http://www.isvu.hr/javno/hr/vu269/index.shtml, na odjelnim mrežnim stranicama ili na oglasnoj ploči pojedinog odjela.
 • Nakon odabira željenih predmeta provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

 

Važne napomene:

 

 • Kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije, više ne možete promijeniti odabir kolegija putem Studomata.
 • Za promjenu već odabranih i upisanih kolegija dužni ste se javiti u tajništvo odjela, gdje će vam biti obrisan upisani kolegij i, ukoliko želite, dodan neki drugi umjesto obrisanoga.
 • Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranoga kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude na preddiplomskoj, odnosno diplomskoj razini, što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje:

http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/diferencirani-kurikulum.

 • Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnoga kurikuluma – dvopredmetni diplomski studenti obaju nastavničkih smjerova upisuju prema studiju A1 odnosno studiju A2, što  je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje:

http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/jezgrovni-kurikulum. Na studij A1 upisuje se predmet Teorija odgoja i obrazovanja u praksi, a na studij A2 predmeti Umijeće nastavnika i Psihologija obrazovanja II.

 • Ukoliko je manje od 10 studenata upisanih na izborni predmet, taj se predmet neće izvoditi. Ako student u prvome tjednu nastave otkrije da se izborni predmet na koji se upisao ne izvodi, treba doći u tajništvo odjela radi promjene predmeta.

 

UPUTE ZA RAD NA STUDOMATU:

 

Prilikom upisa predmeta za ljetni semestar student mora ispuniti određen broj ECTS za upis predmeta iz ljetnoga semestra.

U prozoru „Upis godine Studiji smjerovi“ prikazano je sljedeće:

• minimalni i maksimalni broj ECTS bodova koji student treba upisati u ljetnome semestru

• trenutno upisani broj ECTS bodova u danome semestru

• podatak o tome je li moguće izvršiti upis (ukoliko nije zadovoljeno neko pravilo vezano uz upis, opcija „Upiši“ svijetli crveno, a ukoliko su zadovoljena sva pravila za upis, opcija „Upiši“ svijetli zeleno)

• podatak o trenutno upisanoj nastavnoj godini uz način upisa

• podatak o temelju financiranja i plaćanju za upisani studij/smjer.

Za odabir predmeta za upis potrebno je odabrati opciju „Predmeti“, koja omogućuje odabir predmeta koje će student u ljetnome semestru upisati. Nakon odabira opcije „Predmeti“ prikazuje se prozor „Upis godine Studiji/smjerovi Obvezni/izborni“, koji sadrži podatke o ponudi obveznih i izbornih predmeta koje student može/mora upisati u ljetnome semestru.

Nakon obavljanja upisa predmeta strelicom za natrag potrebno je iz prozora „Upis godine Studiji/smjerovi Obvezni/izborni“ vratiti se na prozor „Upis godine Studiji/smjerovi“, u kojem za upis ljetnoga semestra treba odabrati opciju. Odabirom opcije prikazuje se prozor „Upis godine Pregled predmeta“ prije upisa u kojem se prikazuju podatci o predmetima iz ljetnoga semestra koje student upisuje. Za obavljanje upisa predmeta iz ljetnoga semestra potrebno je odabrati opciju „Upis višekomponentne kombinacije – Upiši“, nakon čega je obavljen upis ljetnoga semestra i pojavljuje se obavijest o uspješno obavljenom upisu predmeta iz ljetnoga semestra.