Monday, October 09, 2017

NATJEČAJ za upis na izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijske znanosti (2017./2018.), treći upisni krug


Raspisan je natječaj za upis 23 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 23 polaznika, od toga 19 hrvatskih i 5 stranih državljana.  

Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar (5.500,00 kn po semestru). 

Studij se izvodi na hrvatskom jeziku. 

 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 11.10.2017. osobno ili se šalju poštom na adresu: 

     Odjel za informacijske znanosti (tajništvo) 

     Sveučilište u Zadru

     Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij 

     Ul. Franje Tuđmana 24 i

     23000 Zadar, Hrvatska

 

Potrebno je popuniti i predati sljedeću prijavnicu: Prijavnica 

Molimo vas da sve upite šaljete na: iznanosti@unizd.hr 

Razredbeni ispit (esej) za pristupnike s neistovrsnih studija održat će se 12.10.2017. u 11:00 sati. Upis pristupnika obavljat će se do 13.10.2017.