Monday, September 25, 2017

Doktorski studij: obavijest o upisnom roku u zimskom semestru akad. god. 2017./2018.


Upisi u zimski semestar akad. god. 2017./2018. obavljat će se od 2. listopada do 17. studenoga 2017. (izuzev u srijedu 1. studenoga 2017.) u Uredu za poslijediplomske studije (ured stručne suradnice Rafaele Čurković, prof.) radnim danom u vremenu 9-14h (pauza 12-12.30 h).

 

Za ovjeru proteklog (ljetnog) semestra potrebno je sljedeće:

 1. U indeksu upisane sve izvršene obaveze propisane izvedbenim planom studija (odnosno individualnim izvedbenim planom za studente pds-a „Humanističke znanosti“) s potpisima nositelja kolegija/mentora/voditelja usmjerenja i upisanim ostvarenim ECTS bodovima;
 2. Odluka Vijeća doktorskog studija o priznavanju ECTS bodova za izvršene izvannastavne aktivnosti (studenti prethodno Vijeću podnose molbu za priznavanje ECTS bodova, s priloženim potvrdama; za studente pds-a „Humanističke znanosti“ mentori podnose izvještaj).

 

Za upis u tekući (zimski) semestar potrebno je sljedeće:

 1. Ovjeren protekli (ljetni) semestar;
 2. U indeksu upisane obaveze propisane izvedbenim planom studija za semestar koji se upisuje (studenti pds-a „Humanističke znanosti“ upisuju obaveze  propisane individualnim izvedbenim planom koji je odobrilo Vijeće mentora);
 3. Dokaz o poznavanju drugog stranog jezika (sukladno Pravilniku o poslijediplomskim studijima te uvjetima na pojedinom studiju);
 4. Potvrda o uplati školarine propisane za svaki pojedini studij (osim za studente pds-a „Humanističke znanosti“) i troškova upisa i osiguranja (100,00 kn) - uplatnica se preuzima u Uredu; studenti kojima troškove školarine pokriva ustanova zaposlenja dostavljaju potvrdu poslodavca.
 5. Pečat Sveučilišne knjižnice kojim se potvrđuje da je student vratio svu posuđenu knjižničnu građu (za studente koji upisuju višu godinu studija).

 

Napomene:

  1. Ukoliko student nije upisao protekli, ljetni semestar studija, može Vijeću svog doktorskog studija podnijeti obrazloženu molbu za odobrenje nastavka studija (obavezno navesti datum i semestar zadnjeg upisa te izvršene obaveze u tom semestru).

  1. Studenti kojima su istekle dvije akademske godine od završetka zadnjeg semestra, a nisu predali doktorski rad u postupak ocjenjivanja, mogu Vijeću svog doktorskog studija podnijeti obrazloženu molbu za produženje roka najviše za 12 mjeseci (ukoliko ni nakon produženog roka ne predaju doktorski rad u postupak ocjenjivanja, dužni su ponovno upisati posljednji semestar studija).
  1. Studenti koji su upisali redoviti doktorski studij u punom radnom vremenu (asistenti i znanstveni novaci) gube status studenta ako studij ne završe u roku 6 godina od upisa I. semestra; studenti koji su upisali izvanredni doktorski studij u dijelu radnog vremena (ostali) gube status studenta ako studij ne završe u roku 8 godina od upisa I. semestra (ako je student započeo studij upisom višeg semestra, navedeni rok umanjuje se za nastalu razliku). U slučaju promjene statusa studenta iz izvanrednog u redovitog ili obratno, potrebno je Uredu dostaviti presliku ugovora o radu, odnosno potvrdu o prekidu radnog odnosa. 
  1. Obrazložene molbe za mirovanje obaveza iz studija naslovljavaju se Povjerenstvu za razmatranje zamolbi za mirovanje obveza iz studija Sveučilišta u Zadru i, uz popratnu dokumentaciju, dostavljaju na adresu Ureda. Studenti kojima je odobreno mirovanje obaveza iz studija u akad. god. 2017./18. trebaju izvršiti upis u tekući semestar, uz uplatu 100,00 kn troškova upisa i osiguranja (prije upisa u Uredu preuzeti račun s uplatnicom).

Obavijest