Thursday, September 21, 2017

NATJEČAJ za upis na izvanredni dvogodišnji diplomski studij Informacijske znanosti (2017./2018.), drugi krug natječaja


Raspisan je natječaj za upis 24 studenata u prvu godinu Izvanrednog dvogodišnjeg sveučilišnog diplomskog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 24 polaznika, od toga 19 hrvatskih i 5 stranih državljana.  
Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a 50% pri upisu u ljetni semestar (5.500,00 kn po semestru). 
Studij se izvodi na hrvatskom jeziku. 

Prijave na natječaj predaju se zaključno sa 25. 9. 2017. osobno ili se šalju poštom na adresu: 
     Odjel za informacijske znanosti (tajništvo) 
     Sveučilište u Zadru
     Prijava na Natječaj za upis na izvanredni studij 
     Ul. Franje Tuđmana 24 i
     23000 Zadar, Hrvatska

Potrebno je popuniti i predati sljedeću prijavnicu: Prijavnica

Molimo vas da sve upite šaljete na: iznanosti@unizd.hr 

Razredbeni ispit (esej) za pristupnike s neistovrsnih studija održat će se 28. 9. 2017. u 11:00. Upis pristupnika obavljat će se od konačnosti rang liste do 06.10.2017.