Tuesday, September 01, 2015

Tužna vijest: umro je Aleksandar Stipčević


Preminuo je Aleksandar Stipčević, arheolog, bibliolog, bibliograf, albanolog, knjižničar i esejist. Jedan od najznačajnijih hrvatskih knjižničara.

Teško bi bilo nabrojiti sve projekte u koje je bio uključen. Bavio se umjetnošću i religijom starih Ilira, bibliografijom, općom i nacionalnom poviješću knjiga i knjižnica, napose pitanjima cenzure i sudbinom knjige u društvu. Posljednjih godina najviše je pisao o povijesti hrvatske knjige i hrvatskih knjižnica. 
      
Rođen u Arbanasima nedaleko od Zadra 10. listopada 1930. U Zadru je pohađao osnovnu školu i gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu zagrebačkoga Sveučilišta diplomirao je godine 1954. arheologiju. Godine 1977. na Filozofskom fakultetu u Zadru doktorirao je tezom »Religiozni simbolizam u Ilira«. Godine 1974. preuzima dužnost ravnatelja Knjižnice JAZU (danas HAZU), a potkraj 1983. prelazi u tadašnji Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, gdje preuzima dužnost glavnog urednika Hrvatskoga biografskog leksikona.

U studenom 1987., nakon izlaska iz tiska drugog sveska, prelazi na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za informacijske znanosti: Katedru za bibliotekarstvo, gdje predaje sljedeće predmete: »Povijest knjige i knjižnica«, »Bibliografija« i »Sociologija knjige i knjižnica«.

Od 1987-1996. bio je šef Katedre za bibliotekarstvo u Odsjeku za informacijske znanosti, a od 1992-1995. pročelnik je Odsjeka za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 


Ministarstvo kulture

Matica hrvatska