RASPORED NASTAVE ZA 1. GODINU JEDNOPREDMETNOG IZVANREDNOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI AK.GOD. 2017./2018.

 

OBVEZNI PREDMET – 1. god. diplomskog (ZIMSKI SEMESTAR)

Nastavnici

Naziv predmeta

Termin održavanja nastave

 

Napomena

M. Dragija Ivanović / N. Peša Pavlović

Praksa

Tijekom semestra

Prema dogovoru s mentorima i ustanovama

OBVEZNI PREDMET – 1. god. diplomskog (LJETNI SEMESTAR)

M. Tomić/ N. Kalebić

Digitalna humanistika

02.ožujka 2018.od 16.00 do 20.00

03. ožujka 2018.od 09.00 do 19.00

 

M. Willer/M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

9. ožujka 2018. od 16.00 do 20.00

10. ožujka 2018. od 08.00 do 14.30

 

S. Faletar Tanacković / N. Peša Pavlović

Upravljanje zbirkama informacija

23. ožujka 2018. od 16.00 do 20.00

24. ožujka 2018. od 09.00 do 19.00

 

N. Tomašević/N. Kalebić

Kulturalne studije

6. travnja 2018. od 16.00 do 20.00

7. travnja 2018.od 09.00 do 19.00

 

I. Stričević / M. Juric / N. Peša Pavlović

Informacijsko ponašanje korisnika

27.travnja 2018. od 16.00 do 20.00

28. travnja 2018.od 09.00 do 19.00

 

K. Zauder

Rudarenje podataka

18. svibnja 2018. od 16.00 do 20.00

19. svibnja 2018. od 09.00 do 19.00

 

IZBORNI PREDMET – studenti moraju izabrati jedan predmet

 

N. Tomašević

Odlike knjige i nakladništva

2. lipnja 2018. od 09.00 do 19.00

3. lipnja 2018. od 08.00 do 14.00

 

11. svibnja 2018. od 16.00 do 20.00

12. svibnja 2018. od 08.00 do 14.00

 

 

RASPORED NASTAVE ZA 2. GODINU JEDNOPREDMETNOG IZVANREDNOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI AK.GOD. 2017./2018.

 

OBVEZNI PREDMET – 2. god. diplomskog (ZIMSKI SEMESTAR)

Nastavnici

Naziv predmeta

Termin održavanja nastave

 

Napomena

Mentori

Praktičan rad i Pilot projekt

Prema dogovoru s mentorima i ustanovama

Ponuda Pilot projekata bit će dostupna na Merlinu

OBVEZNI PREDMET – 2. god. diplomskog (LJETNI SEMESTAR)

J. Stojanovski / M. Duić

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki usluga

03.ožujka 2018.od 9.00 do 19.00

04. ožujka 2018.od 08.00 do 15.00

 

M. Willer/M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

9. ožujka 2018. od 16.00 do 20.00

10. ožujka 2018. od 08.00 do 14.30

Petak i subota

Mentor isuradnici

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

28. travnja 2018. od 09.00 do 12.00

 

Radionicu izrade diplomskog rada održava prof. dr. sc. Ivanka Stričević

IZBORNI PREDMETI – 2. god. diplomskog (LJETNI SEMESTAR) – studenti upisuju dva izborna predmeta

D. Cupar

Izabrana poglavlja iz informacijskih znanosti

28. travnja 2018. od 13.30 do 20.00

29. travnja 2018. od 08.00 do 14.00

 

N. Tomašević

Odlike knjige i nakladništva

2. lipnja 2018. od 09.00 do 19.00

3. lipnja 2018. od 08.00 do 14.00

 

11. svibnja 2018. od 16.00 do 20.00

12. svibnja 2018. od 08.00 do 14.00