Doktorski studij “Društvo znanja i prijenos informacija”

Red predavanja poslijediplomskog znanstvenog studija „Društvo znanja i prijenos informacija“ na Sveučilištu u Zadru, akad. god. 2015./2016.

preuzmite dokument

* * *

Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija – za studente koji su upisani akademske godine 2013./14. 
Senat Sveučilišta u Zadru na 4. sjednici u ak. god. 2013./2014. (održana 28.2.2014.) prihvatio je prijedlog izmjena nastavnog programa koji se donosi u ovom dokumentu i vrijedi za upis nove generacije studenta.

Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” – 2011. (skladu s odlukom Senata od 25. 2. 2011.)

Program doktorskog studija “Društvo znanja i prijenos informacija” – 2009. (arhivirana verzija)

Postgraduate program “Knowledge society and information transfer” – 2009. (archived version)