Odjel za informacijske znanosti
Poziv na Konferenciju i školu o autoritetu, provenijenciji, autentičnosti i dokazima, 25. – 28. listopada 2016., Sveučilište u Zadru

Poziv na Konferenciju i školu o autoritetu, provenijenciji, autentičnosti i dokazima, 25. – 28. listopada 2016., Sveučilište u Zadru

 

Pozivamo Vas na Konferenciju i školu o autoritetu, provenijenciji, autentičnosti i dokazima, 25. – 28. listopada 2016., Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru organizira konferenciju i ljetnu školu koja će se održati od 25. do 28. listopada 2016. na Sveučilištu u Zadru.
Riječ je o četvrtoj u nizu tematskih srodnih ljetnih škola u organizaciji...

Pročitaj više
Poziv na Konferenciju i školu o autoritetu, provenijenciji, autentičnosti i dokazima, 25. – 28. listopada 2016., Sveučilište u Zadru
Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovitog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovitog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

KLASA:602-04/16-08/11
UR.BROJ:2198-1-79-33/16-04

Zadar, 6. listopada 2016.

Predmet: Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovotog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017.

U skladu s uvjetima natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog ...

Pročitaj više
Popis pristupnika za upis u prvu godinu redovitog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)
Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)

KLASA:602-04/16-08/11
UR.BROJ:2198-1-79-33/16-03

Zadar, 6. listopada 2016.

Predmet: Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti na Sveučilištu u Zadru u akad. godini 2016./2017.

U skladu s uvjetima natječaja za upis u prvu godinu izvanrednog  jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske...

Pročitaj više
Popis pristupnika za upis u prvu godinu izvanrednog diplomskog studija (akad. god. 2016./2017.)
Termini obrana i završnih ispita - 27. i 28. rujna

Termini obrana i završnih ispita - 27. i 28. rujna

Pročitaj više Termini obrana i završnih ispita - 27. i 28. rujna
First2223242527293031Last

Theme picker

Utorak, 27.9.2016.