Odjel za informacijske znanosti

Upute za polaganje ispita u jesenskom ispitnom roku ak. godine 2019./2020. na Odjelu za informacijske znanosti

Upute preuzmite ovdje

 

Zadar, 20. kolovoza 2020.

Upute za polaganje ispita u jesenskom ispitnom roku ak. godine 2019./2020. na Odjelu za informacijske znanosti

 

 • U skladu s preporukama HZJZ-a za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na sveučilištu s obzirom na epidemiju COVIC-19H te uputama Sveučilišta u Zadru, Stručno vijeće Odjela za informacijske znanosti donijelo je odluku da će se i jesenski ispitni rok na Odjelu za informacijske znanosti održavati online, i to u skladu s Kalendarom nastavnih aktivnosti, od 1. do 30. rujna 2020.
 • Iznimno, kada ispit nije moguće održati online, bit će održan u prostorima Sveučilišta u Zadru, uz prethodnu najavu i u dogovoru s predmetnim nastavnicima, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite i samozaštite.
 • Raspored ispita u jesenskom ispitnom roku objavljen je na mrežnim stranicama Odjela za informacijske znanosti, a studenti ispite prijavljuju putem studomata. Na ispit mogu pristupiti samo oni studenti koji imaju valjanu prijavu u sustavu ISVU.
 • Obrane završnih i diplomskih radova u jesenskom roku u načelu će se odvijati na daljinu. U iznimnim slučajevima je moguće, uz prethodno osiguravanje uvjeta, primjenu i pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, obrane završnih i diplomskih radova organizirati u prostorijama Sveučilišta. Studenti/ce će se o obranama na Sveučilištu dogovoriti neposredno sa svojim mentorom/icom.
 • Za svaki pojedini kolegij, nastavnik određuje način polaganja ispita koji se, s obzirom na okolnosti, može razlikovati od načina polaganja predviđenog Izvedbenim planom kolegija.
 • Nastavnik određuju precizan raspored sa satom održavanja ispita i šalje pozivnice studentima da se uključe.
 • Informacije o datumu i točnom satu ispitivanja (za sve načine ispitivanja), načinu provedbe ispita (pisano / usmeno) te o mjestu (platforma / alat, npr. Merlin, MS Teams, Skype, Zoom,...) objavljuju se na stranicama Odjela za informacijske znanosti, a izravne pozivnice studentima se šalju kroz Merlin obavijesti, na pojedinom kolegiju.
 • Za vrijeme održavanja o ispita, na ispitu mora istodobno sudjelovati najmanje dvoje studenata. Ukoliko je na ispit prijavljen samo jedan student, preporuča se uključivanje asistenta, odnosno drugog nastavnika.
 • Preporuča se ispite održati u sustavima Merlinu, MS Teams, Zoom, Skypeu ili nekoj drugoj sigurnoj platformi za online sastanke koja je korištena za održavanje nastave tijekom ljetnog semestra.
 • Ukoliko studentu za vrijeme održavanja ispita istome nije moguće pristupiti radi opravdanih tehničkih poteškoća, mora mu biti omogućeno pristupiti istom roku u iduća dva dana. U tom slučaju, pismeni ispit će biti izmijenjen.
 • Upute o online aktivnostima, uključujući upute o prijavi i polaganju završnih i diplomskih ispita, nalaze se na mrežnim stranicama Odjela

 

 • Tehnički zahtjevi
 • Za pristupanje pismenom online ispitu student mora imati aktivan AAI račun, tj. elektronički identitet i samo s tim računom/identitetom može se prijaviti i pristupiti polaganju ispita.
 • Student za vrijeme ispita mora imati kameru, zvučnike/slušalice i mikrofon koji ispravno rade.
 • Svaki nastavnik unutar svoga kolegija može odrediti specifičnu aplikaciju koja je korištena tijekom semestra, a koju student mora imati instaliranu za vrijeme pisanja ispita (npr. Team viewer ili sl.), i o čemu nastavnik treba obavijestiti studente najmanje 3 dana prije ispita.

 

Sretno!

Odjel za informacijske znanosti


 

Theme picker