Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova: redovni studij, jesenski ispitni rok ak. god. 2019./2020.

Raspored preuzmite ovdje

 

RASPORED ISPITNIH ROKOVA: REDOVNI STUDIJ

JESENSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2019./2020.

1. rujna 2020. do 30. rujna 2020. 

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

1. ispitni rok

2. ispitni rok

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Peša Pavlović, asist.

Orijentacijski praktikum

143842

__

__

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

Osnove informacijske tehnologije

143844

2. 9. 2020. 

9:30h-12:30h

16. 9.2020. 

9:30h - 12:30h

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

N. Kalebić, asist.

Osnove usmene i pisane kulture

158589

10. 9. 2020.

 u 12:00h, MS Team

24. 9. 2020.

u 12:00h, MS Teams

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

N. Peša Pavlović, asist.

Pretraživanje informacija

143847

4. 9. 2020. (12:00h-13:30h)

 Merlin

18. 9. 2020. (12:00h-13:30h)

 Merlin

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Uvod u logiku

143848

3. 9. 2020. (10:00h-11:00h)

 

17. 9. 2020. (10:00h-11:00h)

 

 

Engleski jezik struke I

177722

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

 

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. F. Pehar,

Doc. dr. sc.  D. Cupar

Uvod u studij informacijskih znanosti

143862

7. 9. 2020. 

u 10:00h 

21. 9. 2020.

 u 10:00h

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

M. Juric, asist., N. Kalebić, asist.

Uvod u znanstveno-istraživački rad

143863

7. 9. 2020. 

14:00h-15.00h

21. 9. 2020.

14:00h-15:00h

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. M. Duić

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

143864

8. 9. 2020. 

u 10:00h 

 

22. 9. 2020. 

u 10:00h 

 

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Engleski jezik struke II.

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Dr. sc. Katica Burić Ćenan

Upoznavanje glazbene baštine

9. 9. 2020. u 10:00h

23. 9. 2020.  u 10:00h

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist.

Informacijska pismenost

90568, 139874

9. 9. 2020. u 9:00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

23 .9. 2020. u 9:00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

 

2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. M. Duić

Dr. sc. A. Gverić, nasl. poslijedokt. (VS)

Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova

158593

9. 9. 2020.  u 10:30 h

MS Teams

23. 9. 2020.  u 10:30h

 MS Teams

Doc. dr. sc. F. Pehar

Osnove nakladništva i knjižarstva

158594

8. 9. 2020. u 11:00h 

22. 9. 2020. u 11:00h

Doc. dr. sc. K. Zauder

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Osnove programiranja

158596

7. 9. 2020. u 16:00h

Skype

21. 9. 2020. u 16:00h

Skype

 

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. M. Duić

 

Svjetska filmska baština

158628

4. 9. 2020.  u 11:30h

MS Teams

18. 9. 2020.  u 11:30h

MS Teams

Prof. dr. sc. I. Stričević

D. Brunac, predavač

N. Kalebić, asist.

Knjižnične usluge za djecu i mlade

170671

9. 9. 2020. u 9:00h

Skype

23. 9. 2020. u 9:00h

Skype

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

Doc. dr.sc. M. Duić

L. Grzunov, asist.

Organizacija informacija II

158623

10. 9. 2020. u 9:00h

MS Teams

24. 9. 2020. u 9:00h

MS Teams

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Doc. dr. sc. K. Zauder

Dr. sc. M. Juric

Statistika za informacijske stručnjake

194691

3. 9. 2020. 

11:30h-12:30h

 

17. 9. 2020.

11:30h-12:30h

Doc. dr. sc. K. Zauder

Oblikovanje baza podataka

158626

4. 9. 2020. u 16:00h

Skype

18. 9. 2020. u 16:00h

Skype

Doc. dr. sc. D. Cupar

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

158627

2. 9. 2020. u 10:00 h

MS Teams

16. 9. 2020. u 10:00 h

MS Teams

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik po izboru

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

2. 9. 2020. 

13:00h do 14:30h

16. 9.2020.

13:00h do 14:30h

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist.

 

 

 

Informacijska pismenost

90568

9. 9. 2020. u 9:00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

23. 9. 2020. u 9:00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

 

 

 

 

3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Za 3. godinu preddiplomskih studija predmetni ispiti u jesenskom roku održavaju se do 18. rujna, 

a od 21. do 30. rujna održava se zadnji ispitni rok za završne ispite i obrane završnih radova

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Dr. sc. M. Juric

Metodologija istraživanja u društvenim znanostima

170665

3. 9. 2020. 

12:30h-13:30h

 

17. 9. 2020.

12:30h-13:30h

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

Informacijski sustavi u obrazovanju

170667

1. 9. 2020. 

9:00h-10:30h

15. 9. 2020. 

9:00h-10:30h

Doc. dr. sc. D. Cupar

Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje

170669

7. 9. 2020. (11:00h-12:30h)

 MS Teams

21. 9. 2020. (11:00h-12:30h)

MS Teams

Doc. dr. sc. K. Zauder

Upravljanje podacima

170670

4. 9. 2020. u 16:00h

rač. uč.  41a (ili Skype)

18. 9. 2020. u 16:00h

 Skype

Doc. dr. sc. M. Duić

Svjetska filmska baština

158628

4. 9. 2020.  u 11:30h

MS Teams

18. 9. 2020.  u 11:30h

MS Teams

Prof. dr. sc. I. Stričević

D. Brunac, predavač

N. Kalebić, asist.

Knjižnične usluge za djecu i mlade

170671

9. 9. 2020. u 9:00h

Skype

23. 9. 2020. u 9:00h

Skype

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

Uvod u studije o korisnicima informacija

170674

3. 9. 2020. 

9:00h-10:30h

17. 9. 2020. 

9:00h-10:30h

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Digitalna multimedija

170675

4. 9. 2020. (10:00h-11:00h)

 Merlin

18.09.2020. (10:00h-11:00h)

 Merlin

Mentori

Završni rad

170676

 

 

Mentori

Završni ispit

58954

8. 9. 2020. u 10:00h

MS Teams

22. 9. 2020. u 10:00h

MS Teams

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić 

L. Grzunov, asist.

Obrada stare i rijetke građe

170677

7. 9. 2020. u 10:00h

MS Teams

21. 9. 2020. u 10:00h

MS Teams

Doc. dr. sc. J. Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Dr. sc. M. Juric

Interakcija čovjek-računalo

198222

2. 9. 2020. 

9:30h-10:30h

 

16. 9. 2020. 

9:30h-10:30h

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

2. 9. 2020.

13:00h do 14:30h

16. 9. 2020. 

13:00h do 14:30h

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist.

Suradnici

Informacijska pismenost

90568

9. 9. 2020. u 9:00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

23 .9. 2020. u 9:00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Informacijsko društvo

56246

3. 9. 2020. u 10:00h

 

17.  9. 2020. u 10:00h

 

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

Dr. sc. D. Kolić, VS

L: Grzunov, asist.

Teorija i praksa organizacije informacija

143758

1. 9. 2020. u 10.00h

MS Teams

15 .9. 2020. u 10.00h

 MS Teams

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Izv.prof. dr. sc. A. Gandolfo

Upravljanje informacijskim ustanovama

143759

8. 9. 2020. (10:00h-11:00h)

Merlin

22. 9. 2020.  (10:00h-11:00h)

 Merlin

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

151098

4. 9. 2020. u 16:00h

Skype

18. 9. 2020. u 16:00h

Skype

Doc. dr. sc. K. Zauder

Izabrana poglavlja iz informacijskih znanosti

182932

8. 9. 2020. u 16:00h

Skype

22. 9. 2020. u 16:00h

Skype

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. J. Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijska arhitektura

198175

2. 9. 2020. (10:30h-11:30h)

Merlin

 

16. 9. 2020. (10:30h-11:30h)

Merlin

 

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijsko ponašanje korisnika

143765

4. 9. 2020. (12:00h-13:30h)

Merlin

18. 9. 2020. (12:00h-13:30h)

Merlin

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Rudarenje podataka

143766

4. 9. 2020. 

9:30h-12:30h

18. 9. 2020. 

9:30h - 12.30h

Doc. dr. sc. D. Cupar

N. Kalebić, asist.

Kulturalne studije

143767

7. 9. 2020. (15:00h-16:30h)

MS Teams

21. 9. 2020. (15:00h-16:30h)

MS Teams

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

L. Grzunov, asist.

Upravljanje zbirkama informacija 

143768

8. 9. 2020 

 

22. 9. 2020.

 

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

N. Kalebić, asist.

Digitalna humanistika 

149598

7. 9. 2020. u 11:00h

MS Teams

21.9.2020.u 11:00h

 MS Teams

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Informacijska etika

3. 9. 2020. 

13:30h-14:30h

17. 9. 2020. 

13:30h-14:30h

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist.

Suradnici

Informacijska pismenost

90568

9. 9. 2020. u 9:00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

23. 9. 2020. u 9:00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

 

 

 

 

2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Filozofija informacije

159439

3. 9. 2020. (14:30h-15:30h)

 

17. 9. 2020. (14:30h-15:30h)

 

Doc. dr. sc. F. Pehar

Dr. sc. M. Juric

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

182933

7. 9. 2020. u 12:00h 

 

21. 9. 2020. u 12:00h 

 

Mentori

Praktičan rad i pilot projekt

___

___

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

L. Grzunov, asist.

Vrednovanje informacijskih usluga

159444

3. 9. 2020.

17. 9. 2020.

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. D. Cupar

Doc. dr. sc A. Panjkota

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

159445

8. 9. 2020. u 12:00h

 

22. 9. 2020. u 12:00h 

 

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

151098

4. 9. 2020. u 16.00h

Skype

18. 9. 2020. u 16.00h

Skype

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. J. Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijska arhitektura

198175

2. 9. 2020. (10:30h-11:30h)

Merlin

 

16. 9. 2020. (10:30h-11:30h)

Merlin

 

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

159457

7. 9. 2020. (13:00h-14:00h)

Merlin

21  9. 2020. (13:00h-14:00h)

Merlin

 

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Informacijska etika

65491

3. 9. 2020. (13:30h-14:30h)

 

17. 9. 2020. (13:30h-14:30h)

 

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

175623

1. 9. 2020. u 12:00h

MS Teams

15 .9. 2020. u 12:00h

MS Teams

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist.

Suradnici

Informacijska pismenost

90568

9. 9. 2020. u 9:00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

23. 9. 2020. u 9:00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

              

Theme picker