Odjel za informacijske znanosti

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-21

 

RED PREDAVANJA

za I (prvi) semestar jednopredmetnog izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD101

 

Izv. prof. dr. sc. B. Badurina

Informacijsko društvo

30

30

 

6

IZD102

Doc. dr. sc. M. Tomić

Teorija i praksa organizacije informacija

30

15

15

7

IZD103

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Upravljanje informacijskim ustanovama

15

30

 

6

IZD104

N. Peša Pavlović, asist.

Praksa

 

 

15

3

Mentori

 

 

75

Ukupno:

75

75

105

22

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 B) ) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA**

IZDI120

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

15

15

15

4

IZDI119

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijska arhitektura

15

 

 

 

4

N. Peša Pavlović, asist.

 

 

15

Dr. sc. J. Bašić, VS

 

30

 

Ukupno:

30

45

30

8

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 8 ECTS boda.

 

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifre se ne upisuju u indeks.

 

Predmeti se upisuju putem studomata ili u Upisni list u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.

* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela.

** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                         M. P.

 

 

Zadar, 23. listopada 2019.                                                                                            Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-22

 

RED PREDAVANJA

za II (drugi) semestar jednopredmetnog izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD201

Prof. dr. sc. I. Stričević

Informacijsko ponašanje korisnika

15

 

 

5

Dr. sc. M. Juric

 

15

 

N. Peša Pavlović, asist.

 

15

 

IZD202

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Rudarenje podataka

15

 

30

5

IZD203

Doc. dr. sc. D. Cupar

Kulturalne studije

30

 

 

4

N. Kalebić, asist.

 

30

 

IZDK201

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Upravljanje zbirkama informacija

30

 

 

6

L. Grzunov, asist.

 

15

 

IZDK202

Doc. dr. sc. M. Tomić

Digitalna humanistika

30

 

 

6

N. Kalebić, asist

 

15

 

Ukupno:

120

90

30

26

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

Navesti ako je neki od kolegija dio paketa za stjecanje nastavničkih kompetencija)(*

B)IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

IZDI123

Doc. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

15

 

30

4

Ukupno:

15

 

30

8

boda.4 ECTSBilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje

 

bodova.30 ECTS Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje Bilješka:

 

: Šifre se ne upisuju u indeks.Bilješka

 

u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.Upisni listPredmeti se upisuju putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela.Upisni list* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.Upisni list** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u

 

 

                                                                                         M. P.

 

 

Zadar, 23. listopada 2019.                                                                                            Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-23

 

RED PREDAVANJA

za III (treći) semestar jednopredmetnog izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A1) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:*

 

IZD301

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Filozofija informacije

30

15

 

4

IZD302

Doc. dr. sc. F. Pehar

Istraživačke metode u informacijskim znanostima

15

 

 

6

Dr. sc. M. Juric

15

30

 

IZD303

Mentori

Praktičan rad i pilot projekt

 

30

60

4

IZDK301

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Vrednovanje informacijskih usluga

15

15

 

6

L. Grzunov, asist.

 

15

15

IZDK302

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijsko pretraživanje i pronalaženje

15

 

15

6

Doc. dr. sc. D. Cupar

15

 

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

 

 

15

Ukupno:

105

105

105

26

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

 

IZDI120

Doc. dr. sc. K. Zauder

Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu

15

15

15

4

IZDI119

Doc. dr. sc. F. Pehar

Informacijska arhitektura

 

15

 

 

4

N. Peša Pavlović, asist.

 

 

15

Dr. sc. J. Bašić, VS

 

30

 

Ukupno:

30

45

30

8

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 4 ECTS boda.

 

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifre se ne upisuju u indeks.

 

Predmeti se upisuju putem studomata ili u Upisni list u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.

* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela.

** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                        M. P.

 

 

Zadar, 23. listopada 2019.                                                                                           Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice

 

 


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za informacijske znanosti

KLASA: 602-04/19-03/07/01

URBROJ: 2198-1-79-33/19-24

 

RED PREDAVANJA

za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija

INFORMACIJSKE ZNANOSTI

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

 

Ime i prezime nastavnika

 

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

 

ECTS bodovi

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

Vježbi

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: *

 

IZD401

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

15

 

 

4

Doc. dr. sc. M. Duić

 

 

30

IZD402

Mentori

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

 

 

540

18

Ukupno:

15

0

570

22

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: **

 

IZDI123

Doc. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

15

 

30

4

IZDI113

Doc. dr. sc. M. Tomić

Obrada digitalne građe

15

 

 

4

L. Grzunov, asist.

 

 

30

Ukupno:

30

 

60

12

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija čiji zbroj iznosi  najmanje 4 ECTS boda.

 

Bilješka: Studenti/ice su dužni/e držeći se pravila pod A), B) i C) i upisati, slušati (izvršavati nastavne obveze) i položiti predmete čiji zbroj vrijednosti iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifre se ne upisuju u indeks.

 

Predmeti se upisuju putem studomata ili u Upisni list u tajništvu odjela, po redu predavanja, prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog (ovoga) studija i na kraju određeni broj izbornih predmeta s drugog/ih studija.

* Obvezni (temeljni) predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela.

** Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se putem studomata ili u Upisni list u tajništvu ovoga odjela, na temelju odobrenih kvota.

 

 

                                                                                         M. P.

 

 

Zadar, 23. listopada 2019.                                                                                            Doc. dr. sc. Marijana Tomić, 

v.d. pročelnice