Odjel za informacijske znanosti

Obranjeni završni radovi na preddiplomskom studiju

Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta

u Zadru za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2016.

 

 

Preddiplomski studij Informacijske znanosti – knjižničarstvo

 

Prvostupnici knjižničarstva

 

Ime i prezime

 

Naslov radnje

 

Datum

obrane

 

Mentor (komentor)

 

Antonio PAHEK

Funkcionalnost digitalne knjižnice

13. 7. 2015.

dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju

Biljana Mihaela ĐEKIĆ

Multikulturalne informacijske usluge u digitalnom okruženju

21. 9. 2015.

dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju

Laura GRZUNOV

Uloga knjižničara u nacionalnim kampanjama za promicanje čitanja djece rane dobi

21. 9. 2015.

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Barbara KONJEVOD

Drugi zakon Jesse Shere: nedosljednost u dodjeli predmetnih odrednica

21. 9. 2015.

dr. sc. Drahomira Cupar, poslijedoktorandica

Lucija ŽILIĆ

Osiguravanje trajne dostupnosti digitaliziranoj građi u europskim nacionalnim knjižnicama

23. 9. 2015.

dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.

Matea KOTARAC

Djelovanje narodnih knjižnica u cjeloživotnom učenju

27. 9. 2015.

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Mihaela ANĐIĆ

Knjižične usluge za osobe s disleksijom

28. 9. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Kristina BERKETA

Univerzalna decimalna klasifikacija i pretraživanje kataloga

28. 9. 2015.

dr. sc. Drahomira Cupar, poslijedoktorandica

Marta IVANOVIĆ

Usporedba ISBD(CR) standarda s objedinjenim izdanjem ISBD-a

28. 9. 2015.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.; dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Marija MIŠURA

Standardizacija sopisa stare i rijetke građe

28. 9. 2015.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.; dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Jelena TOMELJAK

Obrada građe u knjižnicama crkvenih ustanova: knjižnica samostana Sv. Ante u Splitu

28. 9. 2015.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.

Marina VASILIĆ

Cenzura knjige u Hrvatskoj do Domovinskog rata (1990.)

28. 9. 2015.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.

Domagoj ZAFRANOVIĆ

Sistemski knjižničar

28. 9. 2015.

dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju

Matea DUKIĆ

Nakladnici školskih udžebnika u Hrvatskoj

29. 9. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Petra DUNATOV

Neki etički vidovi otvorenog koda: alati za upravljanje referencama

29. 9. 2015.

dr. sc. Josip Ćirić, doc.

Dajana KARLOVIĆ

Udžbenici u digitalnom okružju

29. 9. 2015.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Edita MUFTIĆ

Pisci kao nositelji subkultura

29. 9. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Ira PANDŽA

Nakladnici i njihove biblioteke

29. 9. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Helena ŠARIĆ

Od teksta do hipertekstaprikaz povijesnog razvoja digitalne literature

29. 9. 2015.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Petra VICKOVIĆ

Važnost ilustratora u dječjim knjigama

29. 9. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Josipa OLIĆ

Problematika obveznog primjerka elektroničke građe u Republici Hrvatskoj

26. 2. 2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Vanda ĐOLO

Problem digitalizacije djela siročadi

25. 2. 2016.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Antea BEKAFIGO

Digitalni palimpsesti: izazov za informacijske stručnjake

6. 7. 2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.;

dr. sc. Maja Krtalić, doc.

Nina CVITKOVIĆ-ĐONE

Cenzura knjiga za djecu i mlade kroz povijest

6. 7. 2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Daria MARIĆ

Istraživačke metode i pristupi u literaturi o utjecaju masovnih medija na čitanje

6. 7. 2016

dr. sc. Drahomira Cupar, poslijedoktorandica;

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Božidar BILUŠIĆ

Digitalizacija glazbene građe

27. 9. 2016.

dr. sc. Jadranka Stojanovski, doc.

Kristian BURČUL

Online knjižarstvo na jezično malim tržištima: primjer hrvatskih knjižara

28. 9. 2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Josipa LJUBIĆ

Usporedba strategija narodnih knjižnica europskih zemalja

6. 7. 2016.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Damir SELIMOVIĆ

Crowdfunding u nakladništvu

6. 7. 2016

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Ana-Marija PALIAN

Digitalizacija i komuniciranje baštine u baštinskim ustanovama u Zadru

20. 9. 2016

dr. sc. Marijana Tomić, doc.

Ana-Marija MALEC

Suradnja narodnih knjižnica i nakladnika: analiza aktivnosti knjižnica

21. 9. 2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Roberta KARINJA

Bibliografski podaci i potrebe korisnika

27. 9. 2016.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Martina VLADISLAVLJEVIĆ

Specifičnosti djelovanja osnovnoškolskih knjižnica Vukovarsko-srijemske županije: analiza stanja i komparacija s Istarskom županijom

27. 9. 2016

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.;

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Jelena DUVANČIĆ

Elektroničke knjige u hrvatskim visokoškolskim knjižnicama

28. 9. 2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Lucija MARIN

Korištenje web 2.0 alata u promociji narodnih knjižnica : primjer YouTubea

28. 9. 2016.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Marko PAVLOVIĆ

Uništavanje knjiga u Hrvatsjih 1990-ih: zadarsko područje

28. 9. 2016.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.

Marica REŽAN

ISBD: tiskane serijske publikacije

28. 9. 2016.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Sara ANZULOVIĆ

Knjižnična građa i usluge za posebne korisničke skupine:osobe s teškoćama čitanja

28. 9. 2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Tajana LISICA

Nakladnička djelatnost u knjižnicama

07.09.2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Jelena ŠATALIĆ KRSTIĆ

Izgradnja knjižničnih zbirki na odjelima za mlade

27.09.2016.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Ljiljana FESTINI

Suradnja nakladnika i knjižnica s posebnim naglaskom na CIP zapis

07.07.2016.

dr. sc. Franjo Pehar, doc.

Josipa ŠIMUNOVIĆ

Knjižnice u Zadru tijekom Domovinskog rata i očuvanje knjižnične građe: analiza propisa i smjernica vezanih uz postupanje u slučaju oružanih sukoba

28. 9. 2016.

dr. sc. Marijana Tomić, doc.Obranjeni diplomski radovi na diplomskim studijima

Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

 za razdoblje od siječnja 2015. do prosinca 2016.

 

 

Diplomski studij Informacijske znanosti - knjižničarstvo

 

Magistri knjižničarstva

 

Ime i prezime

Naslov radnje

Datum

obrane

Mentor (komentor)

Marija ŠKUNCA

Europeana- razvoj, karakteristike i sudionici

5. 2. 2015.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Mario BEBEK

Novi trendovi u promidžbi knjige kod nakladnika

25. 2. 2015.

dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju

Jelena BATUR

Siva literatura kao dio knjižnične zbirke fakultetskih knjižnica

27. 2. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Lara MAJSTOROVIĆ

Biblioteke hrvatskih nakladničkih kuća za tinejdžere

27. 2. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Nataša MILJKOVIĆ

Marketing i promocija malih narodnih knjižnica

27. 2. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Marina ORLIĆ

Etika u lukrativnom korištenju društvenih mreža

27. 2. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Ivana RALJEVIĆ

Čitalačke navike djece predškolske dobi u dječjem vrtiću Sukošan

27. 2. 2015.

dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.

Ana RASPOVIĆ

Narodne knjižnice kao stvratelji socijalnog kapitala (na primjeru male zajednice)

27. 2. 2015.

dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.

Josipa VUKANČIĆ

ISAD (g) i UNIMARC: odnos arhivističkog i bibliografskog opisa

27. 2. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Gordana MARČETIĆ

Razvoj nakladništva u Hrvatskoj od 1990.

29. 6. 2015.

dr. sc. Mirna Willer; dr. sc. Marijana Tomić, doc.

Ena JAVOR

Odnos djelo-djelo u konceptualnom modelu FRBR i kataložnim pravilima Eve Verona

14. 7. 2015.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Anita ROGIĆ

Izazovi arhitekture knjižnica za mlade

28. 8. 2015.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Marta KASAP

Opis arhivskog gradiva u državnim arhivima - elementi opisa arhivskog gradiva u odnosu na elemente opće međunarodne norme za opis arhivskog gradiva

23. 9. 2015.

dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof. u trajnom zvanju

Andrea ŠČAPEC

Internet memovi u funkciji širenja popularne kulture

28. 9. 2015.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Domagoj VOLAREVIĆ

Planiranje, odabir i primjena marketinških strategija u hrvatskim sveučilišnim knjižnicama

22. 10. 2015.

dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.

Antonela BOKAN

Izgradnja i upravljanje zbirkom stripa u narodnim knjižnicama

28. 10. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Nikolina KUSIĆ

Europeana- razvoj, karakteristike i sudionici

28. 10. 2015.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Ivana HALUŽAN

Kulturološka uloga narodnih knjižnica kroz suradnju s nakladnicima

18. 1. 2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Kristina GAŠPAR

Mogući pravci razvoja knjižničnih zbirki sveučilišnih knjižnica

25. 2. 2016.

dr. sc. Drahomira Cupar, poslijedoktorandica; dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Glorija ĐOKIĆ

Suradnja školskih knjižničara s djelatnicima kulturnih ustanova u zajednici

26. 2. 2016.

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Zrinka DŽOIĆ

Queer literatura u narodnim knjižnicama

28. 2. 2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.; dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Petra PARAĆ

Novi trendovi kod nakladnika - priručnici self help literature

29. 2. 2016.

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Iva USKOK BREULJ

Digitalna nejednakost u ruralnim sredinama

29. 2. 2016.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc.

Katarina MANDIĆ

Analiza kulturnih događanja u hrvatskim narodnim knjižnicama s ciljem promicanja književnosti

18. 7. 2016.

dr. sc. Martina Dragija Ivanović; dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.

Marija MUSULIN

Istraživanje korisničkih motivacija prilikom označavanja sadržaja na društvenim mrežama

18. 7. 2016.

dr. sc. Drahomira Cupar, poslijedoktorandica

 

 

Diplomski studij Pisana baština u digitalnom okruženju

 

Magistri informatologije

Pola SPAJIĆ

Elektronička knjiga u Hrvatskoj: stvarna poslovna prilika ili još uvijek nezrelo tržište

12. 9. 2016.

dr. sc. Alessandro Gandolfo, izv. prof.

Ana BALOG VOTAVA

Projekti za poticanje čitanja: prikaz projekata u Republici Češkoj

13.10.2016

dr. sc. Nives Tomašević, izv. prof.