Odjel za informacijske znanosti

Doktori znanosti iz znanstvenog polja informacijske i komunikacijske

znanosti, grana knjižničarstvo – doktorski radovi obranjeni na

Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru

za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012.

 

Ime i prezime

Naslov radnje

Datum

obrane

 

Mentor

 

Maja KRTALIĆ

Modeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicama

21.7.2010.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

 

Boris

BOSANČIĆ

Označavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standarda

12.07.2011.

Mentor:dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Martina DRAGIJA IVANOVIĆ

Vrednovanje utjecaja knjižnice na ruralnu otočnu zajednicu

 

06.07.2012

Mentor doc. dr. sc. Boris Badurina, komentor prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

Anita

PAPIĆ

Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem

14.09.2012.

Mentor: dr. sc. Ivanka Stričević, izv.prof.; komentor dr. sc. Goran Bubaš, izv. prof.

 

 

 

 

Popis obranjenih diplomskih radova na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. (magistri knjižničarstva)

 

 

Ime i prezime

Naslov radnje

Datum

obrane

 

Mentor

 

Franciska

JURIŠIĆ

Uloga bibliobusne službe u razvoju knjižnične mreže

05.07.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.; komentor: mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Ivana

MORIĆ FILIPOVIĆ

Vrednovanje učinaka sveučilišnih knjižnica u Hrvatskoj

19.07.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.; komentor: mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Dora

RUBINIĆ

Informacijska pismenost studenata i programi opismenjavanja u visokoškolskim knjižnicama

19.7.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Antoaneta

RASPUDIĆ

Očuvanje i trajna zaštita digitalne građe

20.9.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Božena

STURA

Informacijske potrebe djece u dječjoj knjižnici

11.10.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Vedran

ŠPERANDA

 

Primjena Greenstone-a u digitalizaciji muzejske građe

11.10.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Josipa

ZRILIĆ

Ciljevi i zadaće abecednog kataloga arhivskih knjižnica obzirom na specifične potrebe njihovih korisnika

11.10.2010.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Maja

VUKUŠIĆ

Utjecaj dnevnog tiska na formiranje čitalačkog ukusa

17.12.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Marina

SOBOL

Odnosi s javnošću u narodnim knjižnicama

09.02.2011

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Irena

STOJANOV

Dokumenti međunarodnih organizacija i profesionalnih udruga  u zaštiti knjižnične građe

24.02.2011.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Tomislav

BLAŽEVIĆ

Izgradnja fonda zavičajne zbirke ogranka Arbanasi Gradske knjižnice Zadar

 

24.02.2011.

dr .sc. Franjo Pehar

Irma

BEZMALINOVIĆ

Čitaonice i knjižnice u Dalmaciji kao ishodišta narodnog knjižničarstva (1862.-1918.god)

 

24.02.2011.

mr. sc. Ivanka Kuić

Ivan

MIOČIĆ

Fenomen umjetnosti u društvu znanja

14.03.2011

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Ante

KOLANOVIĆ

Informacijsko društvo i društvo znanja u Hrvatskoj

14.03.2011.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Ante

PRTENJAČA

Analiza paradoksa informacijskog društva: predmetni svijet potiskuje duhovni i prirodni?

14.03.2011.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Gorica

LOVRIĆ

Klasifikacijski sustavi u dječjim knjižnicama

08.07.2011.

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Ana

NAKIĆ

Izgradnja fonda u knjižnicama za djecu

16.09.2011.

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Nikica

GARDIJAN

Ideja „Arhipelogosa“  kao prevladavanja digitalne podjele

30.09.2011.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Romana

JADRIJEVIĆ

Predmetna obrada književnosti na primjeru fantastike i znanstvene fantastike

18.11.2011.

doc.dr. sc. Josip Ćirić

Ivana

TANFARA

Predmetna obradba iz zbornika LIDA konferencija uz pomoć ASIS&T tezaurusa

09.02.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Maja

MARKULIĆ

Knjižnica kao čimbenik povećane sigurnosti dječjeg surfanja

28.06.2012.

doc. dr. sc. Josip Ćirić

Emilia

DOMAZET

Uloga vodenog znaka u bibliografskom opisu stare knjige

22.11.2012.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Rafaela

BURMETA

Filigrani u knjigama zadrskih tiskara od 1800. do 1850. godine

22.11.2012.

dr. sc. Mirna Willer, red. prof.

Martina

TABULA

Knjižnične usluge z akorisnike domova za starije i nemoćne osobe

22.11.2012.

doc. dr. sc. Nives Tomašević

Studij Pisana baština u digitalnom okruženju

Josipa

BAŠIĆ

 

Informacijsko ponašanje mladih prilikom korištenja mrežnih izvora informacija za školsko učenje

19.7.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Karolina

IVANIŠEVIĆ

Digitalne zavičajne zbirke: usporedna analiza osnovnih obilježja

17.12.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

 

 

 

Popis obranjenih diplomskih radova na izvanrednom  diplomskom studiju

knjižničarstva na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta

u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. (magistri knjižničarstva)

 

Ime i prezime

Naslov radnje

Datum

obrane

 

Mentor

 

Majda

ŠVORINIĆ HRBOKA

Programi poticanja čitanja u školskoj knjižnici

08.12.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Silvija

SINOVČIĆ

Arhivi, knjižnice, muzeji i pisana baština u listu „Slobodna Dalmacija“ od 1944. do 1971. godine: bibliografija 

18.12.2009.

mr. sc. Ivanka Kuić

Mileva

ROKNIĆ

Knjižnica u multikulturalnoj zajednici

19.12.2009.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Neda

ZULIM

Izazovi biblioterapije

30.01.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Mande

TURČINOV JEŽINA

Marketinški program knjižnice

19.02.2010.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Ana

BOŽIĆ BLAŽEVIĆ

Doprinos crkvenih redova kulturi pisane riječi

22.02.2010.

doc. dr. sc. Jelena Lakuš

Katarina

KROLO

Marketing i propaganda knjige u tiskanim medijima

24.02.2010.

mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Vilma

MUSLIN

Dubrovačko tiskarstvo 19. stoljeća

20.03.2010.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

Ines

RAKETIĆ MAMUT

Vrste i karakteristike čitatelja literarne knjige

15.04.2010.

dr. sc. Nives Tomašević

Ana

BOGDANIĆ

Multikulturalnost u knjižnici i knjižnične usluge za pripadnike manjina

17.04.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Robertina

HRSTIĆ

Knjižnice u gradu Drnišu: prošlost, sadašnjost, budućnost

08.05.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Lucija

ŠARAVANJA

Knjižnica kao središte lokalne zajednice

25.05.2010.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Andrea

MATOKOVIĆ

„Bračka bibliografska zbirka“ Đure Nazora u Muzeju otoka Brača u Škripu

26.05.2010.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

 

 

Tomislav STANČIĆ

Pristupi i metode digitaliziranja baštinske građe u knjižnicama

27.05.2010.

dr. sc. Boris Badurina 

Virgil

JUREŠKIN

Popperova tri svijeta u kontekstu informacijske znanosti

12.06.2010.

dr. sc. Josip Čirić

Ivan

PERIĆ

Istraživanje potreba korisnika Gradske knjižnice Makarska

12.06.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.; komentor: mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Sanja

ALIJEVIĆ

Istraživanje korisničkih potreba u dječjoj knjižnici

16.06.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević; komentor: mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Dražen

ŠAŠKOR

Potencijali bloga – novog virtualnog medija

17.06.2010.

dr. sc. Nives Tomašević

Helena

BUŽANČIĆ

Internet u dječjoj knjižnici: korištenje za školske obveze 

01.07.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Korina

UDINA

Interdisciplinarno učenje u školskoj knjižnici

01.07.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Karlo

VRANJEŠ

Predmetno označivanje literarnih djela u svrhu kreiranja optimiziranog modela za pretraživanje

01.07.2010.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Marija

ŠAŠKOR

Poticaji razvijanju čitateljskih navika adolescenata 

12.07.2010.

dr. sc. Nives Tomašević

Ingrid

SRDANOVIĆ

Digitalizacija knjižnične građe: prednosti i nedostaci

15.07.2010.

dr. sc. Boris Badurina 

Marija

ŠAG

Sadržajna analiza članaka u časopisu Slovo, 1983.-2008.

15.07.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić, red. prof.

Miroslav

KLOBUČAR

Uloga školske knjižnice u primjeni nove tehnologije u nastavi

19.07.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Antonija

MEDAK

Kultura čitanja i slobodno vrijeme mladih u knjižnici

19.07.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Anica

BLJAJIĆ

Digitalizacija baštinske građe: pristupi, metode i postupci

21.07.2010.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Katarina

CAREVIĆ

Metode i tehnike konzerviranja knjižne građe

21.07.2010.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Dina

RAČIĆ

Čitateljske navike mladih u informacijskom okruženju

21.09.2010.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Martina

FANTOV

Klasifikacija i epistemologija

22.07.2010.

dr. sc. Josip Čirić

Matea

RADOLOVIĆ

Izložbena djelatnost u narodnim knjižnicama

22.07.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.; komentor: mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Danijela

ŠIMIĆ

Zadovoljstvo korisnika knjižničnim uslugama  

22.07.2010.

dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. 

Andreja

ANTONINA

Franjevačke knjižnice i njihova uloga u očuvanju hrvatske pisane baštine

26.07.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Slavica

ČIPČIĆ

Knjižnica kao središte zajednice

26.07.2010.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Helena

BUŠAC

Usporedba trajnosti i očuvanja tradicionalnih medija i medija za pohranu digitalnih sadržaja

20.09.2010.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Jana

KRIŠKOVIĆ

SWOT analiza kao uporište strateškog upravljanja na primjeru Sveučilišne knjižnice Rijeka

14.10.2010.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Niko

CVJETKOVIĆ

Primjena programa za učenje na daljinu

16.10.2010.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Ana

JAGNJIĆ

Obrazovanje školskih knjižničara u Hrvatskoj

23.11.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Silvana

BAMPA LISTEŠ

Biblioterapija

28.11.2010.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Ana

LONGIN

Sistematika plijesni - potencijalnih štetočina na papiru

08.12.2010.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Katarina BLAGOJEVIĆ

Mrežne stranice dječje knjižnice

4.10.2011

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Ana

BONAČI

Od brevijara do chicklita: pregled povijesnoga razvoja ženskoga čitanja na zapadu

25.10.2011

doc. dr. sc. Nives Tomašević

Kristiana

ČELAN

Zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama Splitsko dalmatinske županije

16.9.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Sebastian DALYNJAK

Hrvatska pisana riječ u Istri u procesu nacionalne konsolidacije

30.3.2011

dr. sc. Zoran Velagić, izv. prof.

Nikša DOMUZIN

Primjena novih tehnologija na sveučilištima

24.2.2011

doc. dr. sc. Boris Badurina

Maja DŽAJA KRILE

Epigrafski spomenici na tlu Hrvatske: kontinuitet pismenosti

18.11.2011

dr. sc. Zoran Velagić, izv. prof.

Iva ERCEG

Knjižnične zbirke i usluge za učenike s posebnim potrebama u osnovnim školama

24.2.2011

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Goranka EREGA

Istraživanje zadovoljstva korisnika fondom visokoškolske knjižnice na primjeru Odsjeka za učiteljski studij Gospić

30.9.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Bruna FISTANIĆ

Društvo bibliotekara Split

16.9.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Irena GOMEZELJ (IVKOVIĆ)

Knjiga- kulturni proizvod kreativnioh industrija Republike Hrvatske

17.5.2011

doc.dr.sc. Nives Tomašević

Ivana IVANČIĆ

Uloga domske knjižnice u slobodnom vremenu štićenica Srednjoškolskoga đačkoga doma

31.5.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Jagoda IVČIĆ

Izgradnja knjižničnog fonda u knjižnicama za djecu i mlade

28.11.2011

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Ana JAGNIĆ

Obrazovanje školskih knjižničara u Hrvatskoj

23.11.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Marina KELAVA

Arhivi, knjižnice, muzeji – mogućnosti suradnje u lokalnoj zajednici

24.2.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Maja KOSTOVIĆ RADAN

Mrežne stranice hrvatskih narodnih knjižnica namijenjene djeci

15.7.2011

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Bojan LAZIĆ

Upravljanje zbirkama za nacionalne manjine u školskim knjižnicama: mogući pristupi

30.3.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Silvija MARIN

Mrežne stranice knjižnica - otvaranje prema javnosti

30.9.2011

dr.sc. Franjo Pehar

Ana MARUŠIĆ

Informacijska privatnost u digitalnom okruženju

27.4.2011

doc. dr. sc.Josip Ćirić

Brigita MRAVIČIĆ

Zapreke u razvijanju čitalačkih navika kod djece

18.11.2011

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Maruška NARDELLI

Tražilica Google kao digitalna knjižnica

31.5.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Stefano NEGOVETIĆ

Informacijsko preopterećenje

31.5.2011

doc. dr. sc.Josip Ćirić

Biserka PETROVIĆ

Čitateljske navike i interesi 7. i 8. razreda OŠ Vežica u Rijeci

8.7.2011

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Vlasta

POKOS

Osnivanje knjižničnih konzorcija na lokalnoj razini

22.1.2011

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Ivana

POŽAR

Grčka i rimska pisana baština u Hrvatskoj

18.11.2011

dr.sc. Zoran Velagić, izv. prof.

Tihana RAKITNIČAN

Pravila i standardi, format i model za obradu neomeđene građe: prikaz razvoja i primjena

28.4.2011

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Mirjana VUJASIN

Čitalačke navike ljudi treće životne dobi

14.3.2011

dr.sc. Srećko Jelušić, izv.prof.

Aleksandra CVITKOVIĆ

Korištenje društvene mreže facebook u slobodnom vremenu mladih u KGZ-u

19.7.2012

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Zdenka GUGO

Suradnja narodnih i školskih knjižnica u Šibensko -kninskoj županiji

29.9.2012

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Ljiljana JELČIĆ BRAJKOVIĆ

Obrazovanje školskih knjižničara u Hrvatskoj

29.9.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Marina KOSTANIĆ DABO

Mogućnosti digitalizacije baštine na primjeru zbirke "Vetustiora Croatica" knjižnice franjevačkog samostana u Zaostrogu

28.4.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Dubravka KRLEŽA

Izgradnja zbirke za mlade u  narodnim knjižnicama - tematske odrednice

28.5.2012

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Biserka Nora KULAŠ

Uloga glazbenih odjela u narodnim knjižnicama: usporedna studija

25.2.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Iva

MEŠTROVIĆ

specijalna muzejska knjižnica: izazovi promjena

25.2.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Amalija PANCIROV

Uloga knjižničara pri odabiru knjige za dijete i mladog čitatelja

20.10.2012

doc. dr.sc. Nives Tomašević

Nataša

PRKIĆ

Žanr chick-lit literature: zabava ili zarada nakladniku

29.9.2012

doc. dr.sc. Nives Tomašević

Danijela

 RIGER KNEZ

Oblikovanje mrežne stranice školske knjižnice i njezona uloga u promicanju informscijske pismenosti

3.3.2012

dr. sc. Ivanka Stričević, izv. prof.

Zdenka

 ROGIĆ

Informacijska etika i dostupnost informacija

24.4.2012

doc. dr. sc.Josip Ćirić

Tomislav

 SILIĆ

Arhitektonska i izvedbena rješenja narodnih knjižnica

19.7.2012

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Sintija

ŽURGA PARIPOVIĆ

Uloga narodne knjižnice u razvoju kulturnog turizma : studija slučaja na primjeru narodne knjižnice "Ivan Žagar" ČABAR

28.1.2012

dr.sc. Srećko Jelušić, red. prof.

 

 

 

Popis obranjenih diplomskih radova na regionalnom izvanrednom

diplomskom studiju knjižničarstva na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta

u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. (magistri knjižničarstva)

 

 

Ime i prezime

Naslov radnje

Datum

obrane

 

Mentor

 

Mirta

MATOŠIĆ

Odabir i implementacija sustava za knjižnično poslovanje

05.09.2008.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Gjon

BERISHA

Albanske novine i časopisi

09.11.2009.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

Teuta

DEMIRI

Restauracija i konzervacija knjižnične građe u NSK Kosova

09.11.2009.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Tatjana

DUNOVIĆ

Organizacija i bibliografska kontrola neknjižne građe

09.11.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Avdi

LAKNA

Organizacija i upravljanje zaštitom albanske pisane baštine

09.11.2009.

mr. sc. Maja Krtalić

Rudi

RREZE

Zavičajnost i zavičajna zbirka u knjižnici

09.11.2009.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Sahadete

SADIKAJ

Razvoj knjižnica na Kosovu od 1944. godine do danas

09.11.2009.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

Arjeta

SADIKU

Vrednovanje knjižničnih službi i usluga u međuopćinskim knjižnicama na Kosovu

09.11.2009.

dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. 

Nuhi

SYLA

Razvoj informacijske službe u knjižnicama Republike Kosovo

09.11.2009.

mr. sc. Boris Bosančić

Ramush

ZEKA

Napredno pretraživanje u internetskim tražilicama s posebnim osvrtom na Google

09.11.2009.

mr. sc. Boris Bosančić

Srđan

ŽIVANOVIĆ

Sposobnost kritičkog mišljenja kao čimbenik medijske pismenosti

09.11.2009.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

Svjetlana

ALIGURIĆ

Utjecaj novih informacijskih tehnologija na preoblikovanje službi i usluga u parlamentarnim knjižnicama

10.11.2009.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.

Gordana

ANDREEVA

Menadžment u knjižnicama: rukovođenje u Gradskoj knjižnici „Braća Miladinovci“, Skopje

10.11.2009.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.; komentor: mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Quazim

AZIZI

Pristup i planovi zaštite građe u sustavu Regionalne knjižnice Gjilan

10.11.2009.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Engjell

BERISHA

Obrazovna uloga školskih i narodnih knjižnica na Kosovu i programi njihove suradnje

10.11.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Radman

BESHIRI

Model obrade neomeđene mrežne građe

10.11.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Hana

BYTYCI

Programi i aktivnosti u knjižnicama za djecu i mladež

10.11.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Miodrag

DADASOVIĆ

Analiza vrednovanja online informacijskih usluga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici „Sv. Kliment Ohridski“ Skopje 2000.-2008.

10.11.2009.

dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. 

Suzana

DANAILOVA

Zbirke i usluge za korisnike s posebnim potrebama

10.11.2009.

mr. sc. Maja Krtalić

Žaklina

GJALEVSKA

FRBR – novi model organizacije bibliografskih informacija: FRBRizacija kataloga i izazovi primjene nad serijskim publikacijama i druge neomeđene građe

10.11.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Vilma

JOVANOVA

Istraživanje potreba korisnika u narodnim knjižnicama 

10.11.2009.

mr. sc. Martina Dragija Ivanović

Arijana

KAMARIĆ

Suradnja školskog knjižničara s nastavnicima i roditeljima

10.11.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Lumnie

KASA

Pojam zaštite knjižnične građe u zakonodavstvu Kosova i zemalja u regiji: usporedna analiza

10.11.2009.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Indira

KASAPOVIĆ

Knjižnični programi poticanja čitanja namijenjeni djeci

10.11.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Marijana

KAVČIĆ

Pristupi zaštiti rukopisne građe

10.11.2009.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Emina

KEŠAN

Menadžment znanja i intelektualni kapital u informacijskim ustanovama

10.11.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Elena

KRSTEVSKA

Usporedba zakona o autorskom pravu u Republici Hrvatskoj, državi Crnoj Gori i Republici Makedoniji

10.11.2009.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

Sanja

LATKOVIĆ

Koncepti i pristupi u zaštiti novinske građe

10.11.2009.

mr. sc. Maja Krtalić

Rozita

PETRINSKA

Menadžment u kulturi s osvrtom na knjižničnu djelatnost u Makedoniji

10.11.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Aleksandra

RUBELJ

Knjižnične službe i usluge za mladež u slovenskim knjižnicama

10.11.2009.

doc. dr. sc. Ivanka Stričević

Ivana

SOKOLOVA

Motivacija knjižničnih djelatnika

10.11.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Mirela

ŠARIĆ

Obrazovanje bibliotekara Bosne i Hercegovine: počeci, razvoj i nedoumice

10.11.2010.

dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Vjenceslava

ŠEVALJEVIĆ

Normativna kontrola: razvoj standarda i primjena u suvremenim katalozima

10.11.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Elizabeta

TRPČESKA PETRUŠEVSKA

Analiza korištenja knjižničnih usluga

10.11.2009.

dr. sc. Tatjana

Aparac Jelušić,

red. prof.;

Edo

 JURAGA

Ciljevi izgradnje sustava za izgradnju [sic! organizaciju]
informacija: od Panizzija do FRBR-a,

18.12.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Natalija

BOKAN

Uloga restauracije i konzervacije u zaštiti pisane baštine

19.12.2009.

dr. sc. Damir Hasenay, izv. prof.

Snežana

ĐONOVIĆ

Odnosi s javnošću u Centralnoj narodnoj biblioteci „Đurđe Crnojević“ u Cetinju

 

19.12.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Irena

ĐURKOVIĆ

Razvoj crnogorske periodike do kraja I. svjetskog rata

19.12.2009.

doc. dr. sc. Zoran Velagić

Amela

HODŽIĆ

Menadžment i marketing neprofitnih organizacija: teorijski model uspješnog poslovanja i promicanja knjižničnih usluga 

19.12.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Dragica

LOMPAR

Knjižnice, arhivi i muzeji u Crnoj Gori: mogućnosti suradnje

19.12.2009.

dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković

Anđelka

MARTINOVIĆ

Kvaliteta službi i usluga i zadovoljstvo korisnika kao kriterij knjižničnog menadžmenta

19.12.2009.

mr. sc. Ivan Pehar, viši pred.

Narcisa

RASTODER

Vrednovanje akademskih biblioteka s naglaskom na balanced corecard koncept

26.03.2010.

dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. 

Maja

KALJANAC

Pristupi i metode mjerenja zadovoljstva bibliotečnim uslugama: primjer Odjela za biblioteku i dokumentaciju Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu

08.05.2010.

dr. sc. Kornelija Petr Balog, izv. prof. 

Nebahate

MEMISHI

Marketing i promidžba knjiga u tiskanim javnim medijima u razdoblju od 1998. do 2008. godine na području Kosova

15.11.2010.

dr. sc. Srećko Jelušić, izv. prof.

 

 

 

 

Popis obranjenih diplomskih radova na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta

u Zadru za razdoblje od siječnja 2009. do prosinca 2012. (diplomirani knjižničari)

 

 

Ime i prezime

 

Naslov radnje

 

Datum

obrane

 

Mentor

 

Ivana ERCEG

Zadaci knjižničnog kataloga od Pariških načela do
suvremenih modela organiziranja podataka

11.02.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Irena MARIJANOVIĆ

Sustavi DAMP i DAMIR: razvoj i usporedba digitalnih
arhiva

09.06.2009.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Ivona

ŠIMUNOV

Bibliografska organizacija informacija starih zemljopisnih karata i atlasa

08.01.2010.

dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.

Iva

RADOŠ

Počeci Gutenbergove galaksije u Hrvatskoj

12.02.2010.

 

mr. sc. Ivanka Kuić, viši pred. 

Ivona ŠIMUNOVIĆ

 

Informacijska etika: neka od temeljnih pitanja i uvid u njihovu problematiku

22.7.2010.

dr. sc. Josip Ćirić