Odjel za informacijske znanosti
Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“

 

Udruga studenata „Ex libris“ osnovana je 2007. godine, s ciljem okupljanja studenata informacijskih znanosti, suradnje s Odjelom za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, organiziranja skupova, seminara, stručnih izleta i putovanja za članove Udruge te povezivanja i suradnje s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu. 

2015. godine udruga studenata je preimenovana u Klub studenata informacijskih znanosti „Ex libris“.

Više o radu kluba možete doznati na sljedećoj adresi: Ex libris