Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova: ljetni ispitni rok ak. god. 2021./2022. - redovni studij

Raspored preuzmite ovdje

RASPORED ISPITNIH ROKOVA

LJETNI ISPITNI ROK AK. GOD. 2021./2022.

13. lipnja 2022. do 15. srpnja 2022.

Napomena: neradni dani 16. lipnja i 22. lipnja 2022.

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

1. ispitni rok

2. ispitni rok

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. F. Pehar,
Doc. dr. sc.  D. Cupar
Uvod u studij informacijskih znanosti
143862
13. 6. 2022. u 9:00
27. 6. 2022. u 9:00
Doc. dr. sc. Drahomira Cupar
N. Peša Pavlović, asist.
Z. Džoić, asist.
Uvod u znanstveno-istraživački rad
143863
15.6.2022. u 11.00 (41a)
29.6.2022-u 11.00 (41a)
Doc. dr. sc. F. Pehar
Doc. dr. sc. A. Panjkota
Doc. dr. sc. M. Duić
Uvod u mrežne sustave i tehnologije
143864
13. 6. 2022. u 10:00
27. 6. 2022. u 10:00
Centar za strane jezike
Engleski jezik struke II.
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Centar za strane jezike
Strani jezik (po izboru)
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Doc. dr. sc. K. Burić Ćenan
Upoznavanje glazbene baštine
170659
21. 6. u 9.30 uč. 123
5. 7. u u 9.30 uč. 123
 
Prof. dr. sc. I. Stričević
dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
23. 6. u 9.30 (41a)
7. 7. u 9.30 (41a)
 
2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić
Doc. dr. sc. M. Duić
L. Grzunov, asist.
Organizacija informacija II
158623
21. 06. u 9:00, uč. 119 i uč. 41a
05. 07. u 9:00 uč. 119 i uč. 41a
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Doc. dr. sc. K. Zauder
Doc. dr. sc. M. Juric
Statistika za informacijske stručnjake
194691
20. 06. u 9:00, uč. 119
04. 07. u 9:00, uč. 119
Doc. dr. sc. K. Zauder
Dr. sc. N. Pintarić, poslijedokt.
Oblikovanje baza podataka
158626
24.06. u 14:00, uč 41a
08.07. u 14:00, uč 41a
Doc. dr. sc. D. Cupar
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović
Uvod u sociologiju knjige i čitanja
158627
15.6.2022. u 12.00 (118)
29.6.2022. u 12.00 (118)
Centar za strane jezike
Strani jezik po izboru
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
 
Prof. dr. sc. I. Stričević
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
23. 6. u 9.30 (41a)
7. 7. u 9.30 (41a)
Zrinka Džoić, asist.
Praktičan rad I
 
15.6.2022. u 10.00 (119)
 
 
3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Prof. dr. sc. I. Stričević
Doc. dr. sc. M. Juric
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Uvod u studije o korisnicima informacija
170674
24. 6. u 9.00 (41a)
 
 
 8. 7. u 9.00 (41a)
Doc. dr. sc. D. Cupar
Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje
170669
14.6.2022. u 11.00 (119)
28.6.2022. u 11.00 (119)
Mentori
Završni ispit
198221
21.6.2022. u 11.00 (119)
5.7.2022.u 11.00 (119)
Doc. dr. sc. M. Juric
Nikolina Peša Pavlović, asist.
Interakcija čovjek-računalo
198222
15.6.2022. u 12.30 (41a)
29.6.2022. u 12.30 (41a)
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić 
L. Grzunov, asist.
Obrada stare i rijetke građe
170677
13. 06. u 8:00, uč. 41a
27. 06. u 8:00 uč. 41a
Prof. dr. sc. I. Stričević
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
23. 6. u 9.30 (41a)
7. 7. u 9.30 (41a)
 
1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA
Prof. dr. sc. I. Stričević
Dr. sc. M. Juric
N. Peša Pavlović, asist.
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Informacijsko ponašanje korisnika
143765
15.6.2022. u 14.00 (41a)
29.6.2022-u 14.00 (41a)
Doc. dr. sc. A. Panjkota
Rudarenje podataka
143766
24. 06.2022. u 12.00h u P41B
08.07.2022. u 12.00h u P41B 
Doc. dr. sc. M. Duić
A. Kolarić, asist.
Kulturalne studije
143767
20. lipnja u 9 sati, uč. 123
4. srpnja u 9 sati, uč. 123 
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović
L. Grzunov, asist.
Upravljanje zbirkama informacija 
143768
15.06.2022. u 10.00 sati soba 118
29.06.2022. u 10.00 sati u 118
Izv. prof. dr. sc. A. Gandolfo
Z. Džoić, asist.
Upravljanje informacijskim ustanovama
143759
14.6.2022., 10:00h, uč. 119
28.6.2022., 10:00h, uč. 119
Izv. prof. dr. sc. A. Gandolfo
Z. Džoić, asist.
Marketing u nakladništvu i knjižarstvu
212674
21.6.2022., 10:00h, uč. 119
5.7.2022., 10:00h, uč. 119
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Informacijska etika
222156
13.6., 11:00h, uč. 119
27.6., 11:00h, uč. 119
Prof. dr. sc. I. Stričević
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
23. 6. u 9.30 (41a)
7. 7. u 9.30 (41a)
2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA
Doc. dr. sc. M. Duić
Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga
159457
20. lipnja u 11 sati, uč. 123
4. srpnja u 11 sati, uč. 123 
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić
Bibliografija i bibliografska heuristika
175623
21. 06. u 11:00, ured 21
05. 07. u 11:00 ured 21
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Informacijska etika
222156
13.6., 11:00h, uč. 119
27.6., 11:00h, uč. 119
Prof. dr. sc. I. Stričević
N. Kalebić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
23. 6. u 9.30 (41a)
7. 7. u 9.30 (41a)