Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova: jesenski ispitni rok ak. god. 2021./2022. - redovni studij

Raspored preuzmite ovdje.

RASPORED ISPITNIH ROKOVA: REDOVNI STUDIJ

JESENSKI ISPITNI ROK AK. GOD. 2021./2022.

1. rujna 2022. do 30rujna 2022

 

Ime i prezime nastavnika
Naziv predmeta
1. ispitni rok
2. ispitni rok
I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Doc. dr. sc. D. Cupar / 
N. Peša Pavlović, asist.
 
 
Orijentacijski praktikum
143842
 
-
 
-
Doc. dr. sc. A. Panjkota / Dr. sc. Neven Pintarić, poslijedok.
Osnove informacijske tehnologije
213053
 
09.09.2022. u 12.00h u P41A
 
23.09.2022. u 12.00h u P41A
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić / 
N. Kalebić, asist.
Osnove usmene i pisane kulture
158589
5.9. u 9:00
 
19.9. u 9:00
Doc. dr. sc. D. Cupar / N. Peša Pavlović, asist.
Pretraživanje informacija
143847
2.9.2022. u 11.00-12.30 (41a)
16.9.2022. u 11.00-12.30 (41a)
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
 
Uvod u logiku
143848
četvrtak, 1.9.2022. u 11h (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 11h (119)
 
Engleski jezik struke I
177722
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
 
Strani jezik (po izboru)
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Doc. dr. sc. F. Pehar / 
Doc. dr. sc.  D. Cupar
Uvod u studij informacijskih znanosti
143862
12. 9. 2022. u 9:00

26. 9. 2022. u 9:00

Doc. dr. sc. Drahomira Cupar / Z. Džoić, asist. / N. Kalebić, asist.
Uvod u znanstveno-istraživački rad
143863
13.9.2022. u 11.00 (41a)

27.9.2022. u 11.00 (41a)

 

Doc. dr. sc. F. Pehar
Doc. dr. sc. A. Panjkota
Doc. dr. sc. M. Duić
Uvod u mrežne sustave i tehnologije
143864
12. 9. 2022. u 10:00

26. 9. 2022. u 10:00

Centar za strane jezike
Engleski jezik struke II.
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Centar za strane jezike
Strani jezik (po izboru)
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Doc. Dr.sc. K. Burić Ćenan
Upoznavanje glazbene baštine
 170659
7. 9. u u 11:00

21. 9. u 11:00

Prof. dr. sc. I. Stričević
dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
 
Informacijska pismenost
90568, 139874
 
8. 9. u 9.30 (41a)

 

22. 9. u 9.30 (41a)

2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić / Doc. dr. sc. D. Cupar /  L. Grzunov, asist.
 
Organizacija informacija I
158592
 
5.9. u 9:00 uč. 41a
 
19.9. u 9:00 uč. 41a
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović / 
Doc. sc. A. Gverić, nasl. (VS)/ dr. sc. A.Kolarić, asist.
 
Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova
158593
 
01.09.2022.   u 10.00 (118)
 
15.09.2022. u 10.00 (118)
Doc. dr. sc. F. Pehar / Z. Džoić, asist.
Osnove nakladništva i knjižarstva
158594
12. 9. 2022. u 11:00

26. 9. 2022. u 11:00

Doc. dr. sc. K. Zauder / Doc. dr. sc. A. Panjkota
Osnove programiranja
213055, 213057
13.9. u 11 sati
27.9. u 11 sati
 
Strani jezik (po izboru)
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Doc. dr. sc. M. Duić
 
Svjetska filmska baština
158628
7. rujna u 9 sati, uč. 119
21. rujna u 9 sati, uč. 119
prof. dr. sc. Ivanka Stričević / dr. sc. Alica Kolarić, asistentica / D. Brunac, asist. nasl. (VS)
 
Knjižnične usluge za djecu i mlade
226132, 170671
 
2. 9. u 11.00 (41a)
 
16. 9. u 11.00 (41a)
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić /
Doc. dr. sc. M. Duić /
L. Grzunov, asist.
 
Organizacija informacija II
158623
 
6.9. u 9:00 uč. 41a
 
20.9. u 9:00 uč. 41a
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić /
Doc. dr. sc. K. Zauder /
Doc. dr. sc. M. Juric
 
Statistika za informacijske stručnjake
194691
 
petak, 9.9.2022. u 10h (119)
 
petak, 23.9.2022. u 10h (119)
Doc. dr. sc. K. Zauder / Dr. sc. Neven Pintarić, poslijedok.
Oblikovanje baza podataka
158626
14.9. u 11 sati
28.9. u 11 sati
Doc. dr. sc. D. Cupar / 
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović
Uvod u sociologiju knjige i čitanja
158627
1.9.2022. u 12.00 sati, ur. 118
15.9.2022. u 12.00 sati, ur. 118
Centar za strane jezike
Strani jezik po izboru
Termini objavljeni u Centru za strane jezike
Prof. dr. sc. I. Stričević /
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
 
Informacijska pismenost
90568, 139874
 
8. 9. u 9.30 (41a)
 
22. 9. u 9.30 (41a)
 
3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Izv. prof. dr. sc. J. / Ćirić
Doc. dr. sc. M. Juric
Metodologija istraživanja u društvenim znanostima
170665
utorak, 6.9.2022. u 10h (119) 
utorak, 20.9.2022. u 10h (119)
Prof. dr. sc. I. Stričević / Doc. dr. sc. M. Juric / N. Peša Pavlović, asist.
Informacijski sustavi u obrazovanju
170667
1.9.2022. u 11.00 (41a)
15.9.2022. u 11.00 (41a)
Doc. dr. sc. M. Duić
Digitalna multimedija
213060
7. rujna u 11 sati, uč. 119
21. rujna u 11 sati, uč. 119
Doc. dr. sc. K. Zauder / Dr. sc. Neven Pintarić, poslijedok.
Upravljanje podacima
170670
6.9. u 11 sati
20.9. u 11 sati
Doc. dr. sc. M. Duić
 
Svjetska filmska baština
158628
7. rujna u 9 sati, uč. 119
21. rujna u 9 sati, uč. 119
Mentori
Završni ispit
 198221
9.9. u 12:00
23. 9. u 12:00
prof. dr. sc. Ivanka Stričević
dr. sc. Alica Kolarić, asistentica
Knjižnične usluge za djecu i mlade
226132, 170671
2. 9. u 11.00 (41a)
16. 9. u 11.00 (41a)
 
Prof. dr. sc. I. Stričević /
Dr. sc. M. Juric /
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Uvod u studije o korisnicima informacija
170674
 2. 9. u 9.00 (41a)
16. 9. u 9.00 (41a)
Doc. dr. sc. D. Cupar
Sustavi za predmetno označivanje i pretraživanje
170669
1.9.2022. u 11.00 sati
15.9.2022. u 11.00 sati
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić / 
L. Grzunov, asist.
Obrada stare i rijetke građe
170677
5.9. u 9:00 uč. 41a
19.9. u 9:00 uč. 41a
Dr. sc. M. Juric /
 N. Peša Pavlović, asist.
Interakcija čovjek-računalo
198222
1.9.2022. u 12.30 (41a)
15.9.2022. u 12.30 (41a)
Prof. dr. sc. I. Stričević /
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
8. 9. u 9.30 (41a)
22. 9. u 9.30 (41a)
 
1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović /
Z. Džoić, asist.
Informacijsko društvo
56246
01.09.2022.   u 10.00 (118) 
15.09.2022.   u 10.00 (118) 
Izv prof. dr. sc. M. Tomić /
Doc. dr. sc. D. Cupar /
Dr. sc. D. Kolić, VS
Teorije i praksa organizacije informacija
212663
 13.9.2022. u 10 sati
27.9.2022. u 10 sati 
Izv. prof. dr. sc. M. Tomić /
N. Kalebić, asist. /
L. Grzunov, asist.
Digitalna humanistika 
112345, 212669
5.9. u 11:00 (ured 21)
19.9. u 11:00 (ured 21)
Doc. dr. sc. K. Zauder
Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu
151098
8.9. u 11 sati
22.9. u 11 sati
Doc. dr. sc. Vlatka Lemić /
Nevenka Kalebić, asistentica
Sustavi za opis i pristup arhivskom gradivu
226172
7.9. u 11:00 
21.9. u 11:00 
izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Filozofsko savjetovanje
82678
četvrtak, 1.9.2022. u 10h (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 10h (119)
Prof. dr. sc. I. Stričević /
Dr. sc. M. Juric /
Dr. sc. A. Kolarić, asist. /
 N. Peša Pavlović, asist.
Informacijsko ponašanje korisnika
143765
12.9.2022. u 14.00 (41a)
26.9.2022. u 14.00 (41a)
Doc. dr. sc. A. Panjkota
Rudarenje podataka
143766
09.09.2022. u 10.00h u P41B
23.09.2022. u 10.00h u P41B
Doc. dr. sc. M. Duić /
Dr. sc. A. Kolarić, asist.
 
Kulturalne studije
143767
6. rujna u 9 sati, uč. 123
20. rujna u 9 sati, uč. 123
Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović /
L. Grzunov, asist.
Upravljanje zbirkama informacija 
143768
02.09.2022.   u 10.00 (118)
16.09.2022.   u 10.00 (118)
Izv. prof. dr. sc. A. Gandolfo /
Z. Džoić, asist.
Upravljanje informacijskim ustanovama
143759
6.9.2022. u 12:00h (119)
20.9.2022. u 12:00h (119)
izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Informacijska etika
222156
četvrtak, 1.9.2022. u 10h (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 10h (119)
Izv. prof. dr. sc. A. Gandolfo /
Z. Džoić, asist.
Marketing u nakladništvu i knjižarstvu
212674
6.9.2022. u 14:00h (119)
20.9.2022. u 14:00h (119)
Prof. dr. sc. I. Stričević /
Dr. sc. A. Kolarić, asist. /
Suradnici
Informacijska pismenost
90568, 139874
8. 9. u 9.30 (41a)
22. 9. u 9.30 (41a)
2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA
Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
 
Filozofija informacije
159439
četvrtak, 1.9.2022. u 9:30 (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 9:30 (119)
Doc. dr. sc. F. Pehar /
Doc. dr. sc. M. Juric
Istraživačke metode u informacijskim znanostima
182933
12. 9. 2022. u 12:00

26. 9. 2022. u 12:00

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović /
L. Grzunov, asist.
Vrednovanje informacijskih usluga
159444
02.09.2022.   u 10.00 (118)
16.09.2022.   u 10.00 (118)
Doc. dr. sc. F. Pehar /
Doc. dr. s.c A. Panjkota
Informacijsko pretraživanje i pronalaženje
159445
12. 9. 2022. u 13:00

26. 9. 2022. u 13:00

Doc. dr. sc. K. Zauder
Bibliografska organizacija informacija u semantičkom webu
151098
8.9. u 11 sati
22.9. u 11 sati
izv. prof. dr. sc. J. Ćirić
Filozofsko savjetovanje
82678
četvrtak, 1.9.2022. u 10h (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 10h (119)
Doc. dr. sc. Vlatka Lemić /
Nevenka Kalebić, asistentica
Sustavi za opis i pristup arhivskom gradivu 
226172
7.9. u 11:00 
21.9. u 11:00 
Doc. dr. sc. M. Duić
Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga
159457
6. rujna u 11 sati, uč. 123
20. rujna u 11 sati, uč. 123
izv. prof. dr. sc. J. Ćirić 
Informacijska etika
 222156
četvrtak, 1.9.2022. u 10h (119)
četvrtak, 15.9.2022. u 10h (119)

Izv. prof. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

175623

5.9.2022. u 10 sati

19.9.2022. u 10 sati

Prof. dr. sc. I. Stričević /

Dr. sc. A. Kolarić, asist.

Suradnici

Informacijska pismenost

90568, 139874

8. 9. u 9.30 (41a)

22. 9. u 9.30 (41a)