Odjel za informacijske znanosti
Obrane završnih ispita - 27. lipnja, 11h // Obrane diplomskih radova: Daria Marić - 27. lipnja, 13h; Ema Čelebić - 3. srpnja, 12h

Obrane završnih ispita - 27. lipnja, 11h // Obrane diplomskih radova: Daria Marić - 27. lipnja, 13h; Ema Čelebić - 3. srpnja, 12h

27. lipnja u 11:00 sati održavaju se obrane završnih ispita

 

27. lipnja u 13:00 sati

Obrana diplomskog rada Daria Marić, tema: Virtualne izložbe kao način komuniciranja digitalizirane kulturne baštine, mentor doc. dr. sc. M. Tomić

Povjerenstvo za obranu: Ćirić, Tomašević, Tomić

 

03. srpnja u 12:00...

Pročitaj više
Obrane završnih ispita - 27. lipnja, 11h // Obrane diplomskih radova: Daria Marić - 27. lipnja, 13h; Ema Čelebić - 3. srpnja, 12h
LIDA konferencija - 13. do 15. lipnja, Sveučilište u Zadru

LIDA konferencija - 13. do 15. lipnja, Sveučilište u Zadru

Od 13. do 15. lipnja se održava LIDA konferencija na Sveučilištu u Zadru. LIDA (Libraries in the Digital Age) je međunarodna znanstvena konferencija koja se održava svake dvije godine, a fokusirana je na promjene i izazove koje digitalno okruženje donosi  knjižnicama i informacijskim sustavima. U organizaciji konferencije sudjeluju: Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru,  Odsjek za informacijske znanosti Sveučilišta u Osijeku, Škola...

Pročitaj više
LIDA konferencija - 13. do 15. lipnja, Sveučilište u Zadru

Theme picker