Odjel za informacijske znanosti

Obavijest za studente jednopredmetnih studija o upisu u akad. god. 2022./2023. i upisu obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

Upis u akad. god. 2022./2023. započinje 26. rujna 2022., a završava 21. listopada 2022. i obavljati će se ONLINE za sve studente koji imaju e-indeks (iksicu). Studenti koji imaju indeks mogu doći osobno u tajništvo Odjela za informacijske znanosti ili se javiti online prema uputama koje su navedene u daljnjem tekstu.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

 1. Upis obveznih i izbornih kolegija  putem Studomata od 26. rujna 2022. do 10. listopada 2022. - kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija
 2. Nakon upisa kolegija na Studomatu potrebno je javiti se putem e-maila od 26. rujna do 21. listopada 2022. u tajništvo Odjela koje će Vam poslati uplatnicu za upisninu i školarinu (ako je plaćate)

Za upis u akad. god. 2022./2023. iz Sveučilišne knjižnice potrebno je poslati/donijeti potvrdu da su vraćene sve knjige. Potvrda se može zatražiti na e-mail: knjiznica@unizd.hr

Studenti koji imaju indeks  mogu doći osobno u tajništvo Odjela potvrditi upis ako su upisali kolegije putem Studomata. Mogu poslati indeks i preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, tajništvo Odjela, Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar.

Apsolventura se ne upisuje putem Studomata, već se studenti javljaju na gore navedeni mail (prema razini studija koju upisuju).

Studenti koji imaju indeks te upisuju apsolventuru šalju indeks preporučenom poštom na adresu: Sveučilište u Zadru, tajništvo Odjela, Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar. Indeks ćemo Vam vratiti preporučenom poštom na kućnu adresu.

Studenti koji idu na Erasmus u zimskom semestru upisuju se online putem Studomata, a kolegije će upisati po povratku s Erasmusa.

Svi studenti kojima Studomat ne dozvoljava upis trebaju se javiti  u tajništvo Odjela.

Studenti koji upisuju parcijalu na višoj godini podnose obrazac za parcijalu u odjelnom tajništvu.

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS U AKAD. GOD. 2022./2023. PUTEM STUDOMATA BIT ĆE PONIŠTEN.

Podsjećamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij upisala u akad. god. 2015./2016. da im pravo studiranja traje do 30. rujna 2023. godine. Isto vrijedi i za generaciju studenata diplomskih studija koji su se upisali akad. god. 2017./2018.

Redovitim studentima koji će obraniti diplomski/završni rad ili ispit do 31. listopada 2022. studentska prava traju do 30. rujna 2022. te u roku od mjesec dana, odnosno do 30. listopada 2022., trebaju regulirati zdravstveno osiguranje.

Studenti koji gube pravo redovitog studenta 30. rujna 2022. te nastavljaju započeti studij kao izvanredni studenti trebaju do 30. listopada 2022. predati potvrdu za zdravstveno osiguranje u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kako bi se osigurali po drugoj osnovi.

Za upis predmeta iz Centra za strane jezike sve dodatne informacije možete pronaći na poveznici https://csj.unizd.hr/

Molimo da se za sve eventualne poteškoće sa Studomatom javite na e-mail: mjurlina1@unizd.hr ili da dođete u tajništvo Odjela za informacijske znanosti (Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar).

Upute o postupku prijave na kolegije putem Studomata

 • Prije upisa godine na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/269/nastavniprogram ) i raspored sati (https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/akademski-kalendar/raspored-sati ) te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi, osim željenih kolegija, trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.
 • Prijavljujete se na Studomat koristeći AAI@EduHr elektronički identitet.
 • Ako nedostaje neki od vaših obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ga upišete.
 • Odabirete obvezne i izborne kolegije.
 • Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenima na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.
 • Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

 

 

 

Važne napomene:

 • Nakon odabira i potvrde upisa izbornih kolegija na Studomatu, iste više ne možete mijenjati putem Studomata.
 • Za promjenu već odabranih i upisanih izbornih kolegija javite se  u tajništvo odjela. Izborne kolegije možete promijeniti samo ako za kolegij nije popunjena upisna kvota i to u razdoblju dok traju upisi.
 • Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranog kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini, a što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/diferencirani-kurikulum
 • Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnog kurikulumastudenti 1. godine  dvopredmetnih diplomskih studija obaju nastavničkih smjerova upisuju prema A1 odnosno A2 studiju (na A1 studij upisuju se predmeti Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Didaktika, a na A2 studij Psihologija obrazovanja I): http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije.
 • Izborni kolegij se neće izvoditi ako ima manje od 10 upisanih studenata. Studenti koji su upisali izborni kolegij koji se ni nakon prvog tjedna ne izvodi trebaju u tajništvu odjela odabrati drugi izborni kolegij u okviru zadane upisne kvote.