Odjel za informacijske znanosti

Obavijest o natječaju za upis na diplomski studij informacijskih znanosti (redovni i izvanredni

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ INFORMACIJSKIH ZNANOSTI (redovni i izvanredni)

Natječaj za upis nalazi se ovdje: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/diplomski/2024_25/3.%20Natjecaj-diplomski.pdf?ver=Vu75X8lzpqbZcBdXn16soA%3d%3d

Pristupnike pozivamo na to da obavezno prouče cijeli natječaj, a ovdje donosimo samo izvadak:

Prijave za upis na sveučilišni diplomski studij informacijskih znanosti obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) putem sustava AAI@EduHr ili putem sustava e-Građani.

Na mrežnoj stranici sustava NISpDS objavljene su detaljne informacije o načinu prijave.

Napomena: kandidati koji su završili prijediplomski studij na Sveučilištu u Zadru ne trebaju slati dokumentaciju u Središnji prijavni ured jer se njihovi podaci izravno prenose iz ISVU sustava.

Prijave za upise na istovrsne sveučilišne diplomske studije vrše se u sustavu NISpDS od 1.7. 2024. do 29.9.2024. u 12.00 sati.

Prijave za upise na neistovrsne sveučilišne diplomske studije vrše se u sustavu NISpDS od 1.7.2024. do 11.9.2024.

Obavijest o visini školarina nalazi se ovdje: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/upisi_2024_25/Odluke-skolarine%20izv.pdf?ver=ypsC27yVYuoq5rPAa6fBug%3d%3d

U slučaju da je predviđen razredbeni postupak (vidjeti ovdje: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/diplomski/2024_25/Popis%20odgovarajucih%20prijediplomskih%20studija%202024-2025.pdf?ver=mD4X5lflg5x5YZgws_W5Jw%3d%3d , osobito Prilog 3), plaća se trošak provedbe razredbenog postupka u iznosu od 26,54 eura.

U slučaju prijave redovitog i izvanrednog studija Informacijske znanosti za neistovrsne studije plaća se jedan trošak razredbenog postupka, polaže jedan ispit, a pristupnici uvrštavaju na rang listu redovitog i izvanrednog studija.

Prijave na razredbeni postupak podnose se u elektroničkom obliku na propisanim obrascima od 19. do 23. rujna 2024. do 15.00 sati. Poveznica na obrasce za prijavu bit će pravovremeno objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru.

U razredbenom postupku može se ostvariti 1000 bodova, i to:

  1. Do 300 bodova za uspjeh na odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja
  2. Do 700 bodova za uspjeh na razredbenom ispitu – provjeri znanja

Razredbeni ispit održat će se 25.9.2024. u 11.00 sati na Odjelu za informacijske znanosti (Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Dvorana održavanja bit će oglašena pravovremeno.

Na prijemnom ispitu pristupnici trebaju imati osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

Razredbeni prag iznosi 250 bodova.

Konačne rang liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa putem NISpDS objavljuju se 30.9.2024. u 14:00 sati na mrežnoj stranici www.studiji.hr

 

Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Ogledna literatura za pripremu razredbenog ispita je sljedeća:

1. Grosman, M. U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb : Algoritam, 2010. Str. 19-44; 68-77.

2. Spitzer. Digitalna demencija : Kako mi i naša djeca silazimo s uma. Zagreb : Naklada Ljevak, 2018.

3. Hebrang Grgić, Ivana. Kratka povijest knjižnica i nakladnika: s kodovima i aplikacijom. Zagreb : Naklada Ljevak, 2018.

4. Peti-Statnić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb: Naklada Ljevak, 2022.

5. Münster, Sander, et al. Artificial Intelligence for Digital Heritage Innovation: Setting up a R&D Agenda for Europe Heritage 2024, 7(2), 794-816. Dostupno na: https://doi.org/10.3390/heritage7020038

Svaki pristupnik treba odabrati i proučiti jednu od ponuđenih jedinica, na temelju čega će u sklopu razredbenog ispita napisati esej na jednu od ponuđenih tema.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: iznanosti@unizd.hr

Odjel za informacijske znanosti: Sveučilište u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar; tel.: + 385/23/345-053, fax: +385/23/345-055; E-mail: iznanosti@unizd.hr ; http://iz.unizd.hr