Odjel za informacijske znanosti

Natječaj za upis na "Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija"

Raspisan je natječaj za upis 30 polaznika na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija (30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti) na Sveučilištu u Zadru u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.

Odluka / Natječaj / Skraćeni natječaj / Prijavnica

Za upis će biti potrebno ispuniti matični list.

Napominjemo da je uvjet za prijavu na natječaj završen preddiplomski studij (na kojem studiju nisu stečene knjižničarske kompetencije) ili studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) te zasnovan radni odnos na poslovima knjižničara (odnosno knjižničarskog suradnika prema novom Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci NN 107/2021), u skladu s čl. 4. točka 2, podtočka 1, odnosno čl. 5 točka 2 potočka 2 Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci NN 107/2021.

Program nije namijenjen osobama sa završenom srednjom ili visokom stručnom spremom.