Odjel za informacijske znanosti

Komemoracija za prof. dr. sc. Aleksandra Stipčevića

Komemoracija za prof. dr. sc. Aleksandra Stipčevića

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2.,ll. kat),
u srijedu, 23. rujna 2015. godine, u 12,00 sati, održat će se komemoracija za prof. dr. sc. Aleksandra Stipčevića.

O životu i djelu prof. dr. sc. Aleksandra Stipčevića govorit će prof. dr. sc. dr. h. c. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, djelatnica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Brunislav Marijanović, pročelnik Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, prof. dr. sc. Slobodan Čače, umirovljeni djelatnik Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru i u ime Društva zadarskih Arbanasa iv. prof. dr. sc. Serđo Dokoza, djelatnik Odjela za povijest Sveučilišta Zadru.