Odjel za informacijske znanosti

Obavijest o raspisivanju natječaja za upis studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti

 

Raspisan je natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2021./2022.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 35 polaznika, od toga 30 hrvatskih i 5 stranih državljana.

Prijave za upis na jednopredmetni izvanredni sveučilišni studij informacijskih znanosti predaju se u elektroničkom obliku na propisanim obrascima od 20. 9. do 24. 9. 2021., do 15 sati (kandidati koji nemaju završen istovrsni preddiplomski studij moraju prijaviti razredbeni ispit do 22. 9. 2021. do 15.00). 

Prijavu za upis moguće je preuzeti ovdje.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu upisa nalaze se u natječaju dostupnom ovdje.

Oni kandidati koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 24. 9. 2021. s početkom u 11:00 sati na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Prijave na razredbeni ispit podnose se u elektroničkom obliku na propisanim obrascima od 20. 9. 2021. do 22. 9. 2021. do 15 sati. Poveznica na obrasce za prijavu bit će pravovremeno objavljena na www.unizd.hr.

Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se izvodi na hrvatskom jeziku.

Studij se izvodi fizički, u zgradi Novog kampusa Sveučilišta u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, prema rasporedu.

Važna napomena: Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se u akad. god. 2021./2022. neće izvoditi ukoliko je broj prijavljenih  pristupnika manji od 13.

Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a prije kraja zimskog semestra (2 x 5.500,00 kn). Uplatnice za školarinu se isključivo preuzimaju u Odjelnom tajništvu.

Prijave za upis predaje se osobno u tajništvu na propisanim obrascima do 24. 9. 2021., ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni izvanredni studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:

a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,

b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),

d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu.

 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Više informacija o potrebnoj prijavnoj dokumentaciji vidjeti u cjelovitom tekstu Natječaja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: iznanosti@unizd.hr

 

 

Theme picker