Odjel za informacijske znanosti

Upute za polaganje ispita u ljetnom ispitnom roku ak. godine 2020./2021.

Upute za polaganje ispita u ljetnom ispitnom roku ak. godine 2020./2021. na Odjelu za informacijske znanosti

 

 • Ljetni ispitni rok na Odjelu za informacijske znanosti održavat će se u načelu online, i to u skladu s Kalendarom nastavnih aktivnosti, od 7. lipnja do 9. srpnja 2021.
 • Kada ispit nije moguće održati online, u slučaju posebnih okolnosti, na traženje studenta ili nastavnika, bit će održan fizički, u prostorima Sveučilišta u Zadru, uz prethodnu najavu studentima i u dogovoru s predmetnim nastavnicima, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite i samozaštite.  
 • Raspored ispita u ljetnom ispitnom roku objavljen je na mrežnim stranicama Odjela za informacijske znanosti, a studenti ispite prijavljuju putem studomata. Na ispit mogu pristupiti samo oni studenti koji imaju valjanu prijavu u sustavu ISVU.
 • Obrane završnih i diplomskih radova u ljetnom roku odvijat će se online i fizički, ovisno o dogovoru studenta i mentora.
 • Za svaki pojedini kolegij, nastavnik određuje način polaganja ispita koji se, s obzirom na okolnosti, može razlikovati od načina polaganja predviđenog Izvedbenim planom kolegija.
 • Nastavnik određuju precizan raspored sa satom održavanja ispita i šalje pozivnice studentima da se uključe.
 • Informacije o datumu i točnom satu ispitivanja (za sve načine ispitivanja), načinu provedbe ispita (pisano / usmeno) te o mjestu (platforma / alat, npr. Merlin, MS Teams, Skype, Zoom,...) objavljuju se na stranicama Odjela za informacijske znanosti, a izravne pozivnice studentima se šalju kroz Merlin obavijesti, na pojedinom kolegiju.
 • Za vrijeme održavanja o ispita, na ispitu mora istodobno sudjelovati najmanje dvoje studenata. Ukoliko je na ispit prijavljen samo jedan student, preporuča se uključivanje asistenta, odnosno drugog nastavnika.
 • Preporuča se ispite održati u sustavima Merlinu, MS Teams, Zoom, Skypeu ili nekoj drugoj sigurnoj platformi za online sastanke koja je korištena za održavanje nastave tijekom ljetnog semestra.
 • Ukoliko studentu za vrijeme održavanja ispita istome nije moguće pristupiti radi opravdanih tehničkih poteškoća, mora mu biti omogućeno pristupiti istom roku u iduća dva dana. U tom slučaju, pismeni ispit će biti izmijenjen.

Tehnički zahtjevi

 • Za pristupanje pismenom online ispitu student mora imati aktivan AAI račun, tj. elektronički identitet i samo s tim računom/identitetom može se prijaviti i pristupiti polaganju ispita.
 • Student za vrijeme ispita mora imati kameru, zvučnike/slušalice i mikrofon koji ispravno rade.
 • Svaki nastavnik unutar svoga kolegija može odrediti specifičnu aplikaciju koja je korištena tijekom semestra, a koju student mora imati instaliranu za vrijeme pisanja ispita (npr. Team viewer ili sl.), i o čemu nastavnik treba obavijestiti studente najmanje 3 dana prije ispita.

Sretno!

Odjel za informacijske znanosti

Upute preuzmite OVDJE.

Theme picker