Odjel za informacijske znanosti

PODNE MANJE KVARAT: utorkom o otvorenoj znanosti - program za ožujak 2021.

Organizator: Odjel za informacijske znanosti, Sveučilište u Zadru

KADA: Svaki drugi utorak u 11:45 - 12.30 razgovaramo o aktualnim temama znanstvene komunikacije

KOLIKO DUGO: 45 min

GDJE: online putem aplikacije Zoom

 

Program za ožujak 2021.

09.03.2021.

Lea Škorić i Jadranka Stojanovski. Mitovi i zablude o znanstvenoj publicistici 

23.03.2021.

Ivana Hebrang Grgić i Jadranka Stojanovski. Otvoreni recenzijski postupak - koristi i izazovi 

O predavačicama

Jadranka Stojanovski je umirovljena izvanredna profesorica na Sveučilištu u Zadru i knjižničarka na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Pokrenula je izgradnju otvorene informacijske infrastrukture u RH: Hrvatsku znanstvenu bibliografiju CROSBI, Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj i ŠESTAR - repozitorij znanstvene opreme. Od početaka je uključena u izgradnju i razvoj HRČAK repozitorija hrvatskih časopisa u otvorenom pristupu i nacionalne infrastrukture za institucijske repozitorije DABAR. Sudjeluje u više međunarodnih projekata koji se bave ​​različitim aspektima otvorene znanstvene komunikacije, uključujući NI4OS Europe, OPERAS-P, TRIPLE, OpenAIRE, PEERE, ENRESSH i dr. Hrvatska je predstavnica u ekspertnoj skupini Europske komisije nacionalnih referentnih osoba za otvoreni pristup znanstvenim informacijama i ERAC SWG OSI. Članica je Vijeća Europskog udruženja znanstvenih urednika (EASE) i Upravnog odbora Open Science MOOC. Zajedno s kolegama na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru pokrenula je znanstvenu konferenciju PUBMET koja će se ove godine održati osmi put.

Lea Škorić voditeljica je Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Područja interesa uključuju trendove u znanstvenom izdavaštvu, otvoreni pristup, informacijsku pismenost, bibliometriju, medicinsko knjižničarstvo, te razvoj i primjenu novih tehnologija u području informacijsko-komunikacijskih znanosti. Redovito sudjeluje u izvođenju nastave u nekoliko obveznih i izbornih kolegija na diplomskim i poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta. Povremeno sudjeluje i u nastavi iz područja informacijskih znanosti i na drugim visokim učilištima. Objavila je više znanstvenih i stručnih radove u domaćim i stranim časopisima. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao predavač, recenzent i član organizacijskih odbora. Uključena je u različite projekte na lokalnoj i nacionalnoj razini (Dabar, E-izvori...) Doktorsku disertaciju obranila je pri Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti  Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Godine 2018. stekla je zvanje znanstvenog suradnika, a potom i zvanje knjižničarskog savjetnika.

Ivana Hebrang Grgić izvanredna je profesorica i znanstvena savjetnica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je i predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo. Područja interesa su joj znanstvena komunikacija, nakladništvo, povijest knjige te knjižnične zbirke. Značajnije uredničke knjige su Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta, mogućnosti i Otvorenost u znanosti i visokom obrazovanju, a autorske Časopisi i znanstvena komunikacija i Kratka povijest knjižnica i nakladnika: s kodovima i aplikacijom. Autorica je nekoliko priručnika i online tečajeva. Godine 2018. pokrenula je projekt Hrvatski iseljenički tisak čiji je cilj okupiti nakladničku produkciju Hrvata izvan Hrvatske. Dobitnica je više nagrada i priznanja – priznanja Europe's Open Access Champions koju dodjeljuje SPARC Europe (2016.), Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta za knjigu Časopisi i znanstvena komunikacija (2017.), nagrade za promicanje akademske čestitosti udruge European Network for Academic Integrity (2018.) te Državne nagrade Ivan Filipović za područje visokoga školstva (2019.).

Theme picker