Odjel za informacijske znanosti

IFLA-ina godišnja nagrada za poseban doprinos dodijeljena dr. sc. Mirni Willer, redovitoj profesorici u miru

S izuzetnim ponosom objavljujemo da je prof. dr. sc. Mirna Willer, umirovljena profesorica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, ovogodišnja dobitnica najznačajnije međunarodne godišnje nagrade IFLA-e (The International Federation of Library Associations and Institutions), IFLA Scroll of Appreciation.

Prof. Willer nagradu je dobila na temelju obrazloženja u kojem je naveden njezin utjecajan rad unutar IFLA-e, i to u području bibliografske organizacije informacija, osobito razvoja standarda za bibliografski opis, strojnočitljivog formata UNIMARC, konceptualnih modela u području bibliografske organizacije informacija te aktivne savjetodavne međunarodne uloge u svim navedenim, kao i u kontaktnim područjima. Prof. Willer u svim je navedenim, kao i u brojnim drugim područjima snažno poticala razvoj bibliografskih standarda, formata, pravilnika i konceptualnih modela. Uz aktivnu ulogu u mnogobrojnim međunarodnim i nacionalnim odborima i radnim tijelima te  uz savjetodavan rad u mnogim međunarodnim i nacionalnim tijelima, sve je svoje aktivnosti redovito i aktivno propitivala, ovjeravala i dokumentirala kroz znanstvene i stručne radove, uključujući monografije,  zapažen broj znanstvenih i stručnih radova, uredničkih knjiga, prikaza itd. Njezini su radovi neizostavan dio izobrazbe informacijskih stručnjaka te su uključeni u popise svih značajnih studijskih programa u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. 

Njezin je rad uvijek određen trima temeljnim načelima, i to rigoroznim znanstvenim pristupom svim temama, stalnim marom o doprinosu struci na međunarodnoj i na nacionalnoj razini, te osobito istaknutim pedagoškim pristupom i snažnom potrebom za aktivnim i strpljivim prijenosom znanja kolegama, suradnicima i posebno studentima, što ne prestaje ni formalnim umirovljenjem.

Ponosni smo što se nakon dužeg niza godina provedenih u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu rad prof. Mirne Willer odvijao u značajnom dijelu u sklopu Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.

Iz svih tih razloga, izuzetno smo ponosni zbog ovako značajne međunarodne nagrade koju je prof. Willer dobila i od srca joj na njoj čestitamo!

Dio obrazloženja možete pogledati ovdje.

Odjel za informacijske znanosti