Odjel za informacijske znanosti

Obavijest o 3. krugu NATJEČAJA za upis na izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti u akad. god. 2020./2021.

Obavijest o 3. krugu NATJEČAJA za upis na izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti u akad. god. 2020./2021.

16. listopada 2020.

Prijave na izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti predaju se osobno u tajništvu na propisanim obrascima od 19. do 23.10. 2020. ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Prijavnicu za upis moguće je preuzeti ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni izvanredni studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:

a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,

b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),

d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu. Napomena: Uplatnice je moguće zatražiti i mailom na iznanosti@unizd.hr, a prilikom zatraženja, potrebno je poslati kopiju osobne iskaznice.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

Oni kandidati za redovni i iza izvanredni studij informacijskih znanosti koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti (koji dolaze s neistovrsnih studija) dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 27. 10. 2020. s početkom u 10:00 sati u učionici 119 na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (1. kat, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Ukoliko se popuni minimalna kvota za pokretanje studija, upisi za sve (s oba kruga) mogu se obaviti od 27. 10. do 30.10. U slučaju popunjenja kvote i pokretanja studija, nastava će početi u petak, 30. listopada u 16.00 sati u fizičkom obliku, na novom kampusu uz poštivanje epidemioloških mjera. Raspored će biti objavljen na mrežnim stranicama Odjela.

Za sve dodatne informacije o trajanju studija, bodovima i školarini proučite prethodni natječaj (1. krug upisa).

Theme picker