Odjel za informacijske znanosti

NATJEČAJ za upis na izvanredni jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti u akad. god. 2020./2021.

Raspisan je natječaj za upis 35 studenata u prvu godinu Izvanrednog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 35 polaznika, od toga 30 hrvatskih i 5 stranih državljana.

Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se izvodi na hrvatskom jeziku.

Važna napomena: Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti se u akad. god. 2020./2021. neće izvoditi ukoliko je broj prijavljenih pristupnika manji od 13.

Školarina iznosi 11.000,00 kn godišnje uz moguće plaćanje 50% pri upisu u zimski semestar, a prije kraja zimskog semestra (2 x 5.500,00 kn). Uplatnice za školarinu se isključivo preuzimaju u Odjelnom tajništvu.

Prijave za upis predaje se osobno u tajništvu na propisanim obrascima do 22. 9. 2020., ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Prijavnicu za upis moguće je preuzeti ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni izvanredni studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:

a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,

b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,

c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),

d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),

e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),

f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu.

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

  1. kandidati koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 24. 9. 2020. s početkom u 11:00 sati na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Više informacija u cjelovitom tekstu Natječaja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: iznanosti@unizd.hr

 

Theme picker