Odjel za informacijske znanosti

Raspored ispitnih rokova u ljetnom semestru - redovni studij

Klikom na sljedeću poveznicu možete preuzeti dokument s rasporedom ispita u ljetnom semestru:

Raspored ispitnih rokova

 

RASPORED ISPITNIH ROKOVA

LJETNI ISPITNI ROK, AK. GOD. 2019./2020.

8. lipnja 2020. do 10. srpnja 2020.

Ime i prezime nastavnika

Naziv predmeta

1. ispitni rok

2. ispitni rok

I. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. F. Pehar,

Doc. dr. sc.  D. Cupar

Uvod u studij informacijskih znanosti

143862

8. 6. 2020. u 10:00h 

pisani ispit (Merlin)

15. 6. 2020 u 9:00h

 usmeni ispit / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

23. 6. 2020. u 10:00h 

pisani ispit (Merlin)

29. 6. 2020. u 9:00h

 usmeni ispit / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Dr. sc. M. Juric

N. Kalebić, asist.

Uvod u znanstveno-istraživački rad

143863

19. 6. 2020. u 10.00h

3. 7. 2020. u 10.00h

Doc. dr. sc. F. Pehar

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. M. Duić

 

Uvod u mrežne sustave i tehnologije

143864

12. 6. 2020. u 9:00h

pisani ispit (Merlin / MS Teams / TeamViewer)

15. 6. 2020. u 12:00h 

usmeni razgovor / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

26. 6. 2020. u 9:00h 

pisani ispit (Merlin / MS Teams / TeamViewer)

29. 6. 2020. u 12:00h

 usmeni razgovor / formiranje i upis ocjene (MS Teams)

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Engleski jezik struke II.

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik (po izboru)

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

Dr. sc. Katica Burić Ćenan

Upoznavanje glazbene baštine

170659

18. 6. 2020. u 12.00h

usmeni ispit (Jitsi Meet)

2. 7. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (Jitsi Meet)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568, 139874

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

2. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Doc. dr. sc. M. Tomić

Doc. dr.sc. M. Duić

L. Grzunov, asist.

Organizacija informacija II

158623

18. 6. 2020. u 17.00h

 usmeni: metapodaci (MS Teams)

19. 6. 2020. u 17.00h

 usmeni i upis ocjene (Merlin)

2. 7. 2020. u 17.00h

 usmeni: metapodaci (MS Teams)

3. 7. 2020. u 17:00h

 usmeni i upis ocjene (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

Doc. dr. sc. K. Zauder

Dr. sc. M. Juric

Statistika za informacijske stručnjake

194691

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 11.00h (Merlin) 

upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020. 

pismeni ispit: 11.00h (Merlin)

upis ocjene: 17.00h (Skype)

Doc. dr. sc. K. Zauder

Oblikovanje baza podataka

158626

17. 6. 2020

usmeni ispit (Skype) 

raspored održavanja će se objaviti na Merlinu

 1. 7. 2020

usmeni ispit (Skype) 

raspored održavanja će se objaviti na Merlinu

Doc. dr. sc. D. Cupar

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

Uvod u sociologiju knjige i čitanja

158627

9. 6. 2020. u 11.00h

 usmeni i upis ocjena (MS Teams)

23. 6. 2020. u 11.00h

 usmeni i upis ocjena (MS Teams)

Doc. dr. sc. I. Poljaković

Strani jezik po izboru

Termini objavljeni u Centru za strane jezike

 

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

10. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6 .2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

3. GODINA PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

Uvod u studije o korisnicima informacija

170674

18. 6. 2020. u 9:00h

pismeni ispit (Merlin)

2.7. 2020. u 9:00h

pismeni ispit (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Digitalna multimedija

170675

19. 6. 2020. u 14.00h

3. 7. 2020. u 14.00h

Mentori

Završni rad

170676

Termini obrana određuju se u dogovoru s mentorom i članovima povjerenstva i objavljuju na mrežnim stranicama i na Merlinu.

Provedba: usmeno (MS Teams) 

Mentori

Završni ispit

58954

26. 6. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (MS Teams)

8. 7. 2020. u 10.00h

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Tomić 

L. Grzunov, asist.

Obrada stare i rijetke građe

170677

17. 6. 2020. u 15.00h

usmeni i upis ocjene (Merlin)

1. 7. 2020. u 15.00h

usmeni i upis ocjene (Merlin)

Doc. dr. sc. J. Bašić, VS

N. Peša Pavlović, asist.

Dr. sc. M. Juric

Interakcija čovjek-računalo

198222

10. 6. 2020.  u 9:30h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6. 2020. u 9:30h

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Doc. dr. sc. K. Zauder

Napredno programiranje

183213

10. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

24. 6. 2020. u 11.00h 

usmeni ispit (MS Teams)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

1. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Prof. dr. sc. I. Stričević

Dr. sc. M. Juric

N. Peša Pavlović, asist.

Informacijsko ponašanje korisnika

143765

17. 6. 2020. 

pismeni ispit (Merlin)

1. 7. 2020.

pismeni ispit (Merlin)

Doc. dr. sc. A. Panjkota

Rudarenje podataka

143766

 8. 6. 2020. u 10.00 h

 usmeni ispit (MS Teams)

 detaljni raspored termina po grupama dostupan na sustavu Merlin

 24. 6. 2020. u 9.00h

usmeni ispit (MS Teams)

 detaljni raspored termina po grupama  dostupan na sustavu Merlin

Doc. dr. sc. D. Cupar

N. Kalebić, asist.

Kulturalne studije

143767

18. 6. 2020. u 11.00 sati

usmeni ispit (MS Teams)

1. 7. 2020. u 11.00 sati

usmeni ispit (MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Dragija Ivanović

L. Grzunov, asist.

Upravljanje zbirkama informacija 

143768

16. 6. 2020.  u 10.00h

usmeni ispit (Skype, MS Teams)

30. 6. 2020.  u 10.00h

usmeni ispit (Skype, MS Teams)

Doc. dr. sc. M. Tomić

N. Kalebić, asist.

Digitalna humanistika 

149598

9. 6. 2020. u 16.00

usmeni i upis ocjena (Merlin)

23. 6. 2020. u 16.00

usmeni i upis ocjena (Merlin)

Izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić

Informacijska etika

65491

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin)

upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

2. GODINA DIPLOMSKOG STUDIJA

Izv. prof. dr. sc. J. Stojanovski

Doc. dr. sc. M. Duić

Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga

159457

19. 6. 2020. u 12.00h

1. 7. 2020. u 12.00h

Mentori

Praktikum, izrada i obrana diplomskog rada

Termini obrana određuju se u dogovoru s mentorom i članovima povjerenstva i objavljuju na mrežnim stranicama i na Merlinu.

Provedba: usmeno (MS Teams)

Izv. prof. dr. sc. J. Ćirić

 

Informacijska etika

65491

12. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

26. 6. 2020.

pismeni ispit: 9.00h (Merlin) 

 upis ocjene: 17.00h (Skype)

Doc. dr. sc. M. Tomić

Bibliografija i bibliografska heuristika

175623

18. 6. 2020. u 14.00h

usmeni i upis ocjena (Merlin)

2. 7. 2020. u 14.00h

usmeni i upis ocjena (Merlin)

Prof. dr. sc. I. Stričević

N. Kalebić, asist., suradnici

Informacijska pismenost

90568

10. 6. 2020. u 9.00h

            formiranje i upis ocjene (Skype)

 

24. 6. 2020. u 9.00h

formiranje i  upis ocjene (Skype)

 

Theme picker