Odjel za informacijske znanosti

Obavijest o upisu u ljetni semestar i upisu obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

Upis ljetnog semestra

Obavijest možete preuzeti ovdje.

OBAVIJEST

o upisu u ljetni semestar i upisu obveznih i izbornih kolegija

putem Studomata

 

Upis u ljetni semestar ak. god. 2019./2020. počinje u ponedjeljak 10. veljače 2020., a završava u ponedjeljak 15. ožujka 2020. god.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

 1. upis obveznih i izbornih kolegija u sustav ISVU – putem Studomata

(10. veljače 2020. – 20. veljače 2020. god.); kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija

 1. upis u Tajništvu

(24. veljače 2020. – 15. ožujka 2020. god. od 9:00 do 12:00);

Nakon provjere upisa kolegija u sustav ISVU, u Tajništvu se ovjerava indeks studentima koji imaju indeks. Ako plaćaju školarinu donose i potvrdu o uplati školarine, a uplatnicu su dobili na početku ak. god.

Studenti koji nemaju indeks, već iksicu, tj. e-indeks moraju doći potvrditi upis u Tajništvo samo ako plaćaju školarinu (donose potvrdu o uplati školarine, a uplatnicu su dobili na početku ak. god.)

Svi studenti (osim apsolvenata) su upisninu uplatili na početku ak. god.

Apsolventi ne upisuju kolegije putem Studomata, već dolaze na upis u Tajništvo gdje će dobiti i uplatnicu za ljetni semestar.

PUTEM STUDOMATA NE MOGU SE UPISATI SLJEDEĆI STUDENTI (upisuju se samo u Referadi od 24. veljače do 15. ožujka 2020.):

- STUDENTI KOJI IMAJU PARCIJALU– kolegije iz parcijale upisuju u tajništvu

- APSOLVENTI

- STUDENTI KOJI IDU NA ERASMUS U LJETNOM SEMESTRU – upisuju kolegije iz ljetnog semestra po povratku s Erasmusa

SVAKI EVENTUALNI POGREŠNI UPIS PREDMETA PUTEM STUDOMATA PONIŠTITI ĆE SE.

Podsjećamo generaciju studenata koja je preddiplomski studij upisala ak. god. 2012./2013. da im pravo studiranja traje do 30. rujna 2020. Isto vrijedi i za generaciju studenata diplomskih studija koji su se upisali akad. god. 2014./2015. godine.

Molimo da se za sve poteškoće sa Studomatom javite na e-mail mjurlina1@unizd.hr ili da dođete u Tajništvo.

Upute o postupku prijave na predmete putem Studomata

 • Prije upisa kolegija na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/javno/hr/vu269/nasprog/2009/nasprog.shtml i raspored predavanja: http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/akademski-kalendar/raspored-sati te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi osim željenih kolegija trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.
 • Prijavljujete se na Studomat koristeći elektronički identitet AAI@EduHr.
 • Ako u ISVU sustavu nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ih upišete.
 • Odabirete izborne i/ili obvezne kolegije.
 • Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenim na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.
 • Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

Važne napomene:

Studenti moraju upisati jedan izborni kolegij tijekom godine, bilo u zimskom ili ljetnom semestru.

 • Kada jednom potvrdite i upišete odabrane kolegije, više ne možete promijeniti odabir kolegija putem Studomata.
 • Za promjenu već odabranih i upisanih izbornih kolegija dužni ste javiti se u tajništvo odjela gdje će vam biti obrisan upisani kolegij i dodan neki drugi umjesto obrisanoga (ako nije ispunjena upisna kvota).
 • Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranoga kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude na preddiplomskoj odnosno diplomskoj razini, a što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje:

http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/diferencirani-kurikulum.

 • Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnoga kurikulumadvopredmetni diplomski studenti obaju nastavničkih smjerova upisuju prema studiju A1 odnosno studiju A2, što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje:

http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/jezgrovni-kurikulum Na studij A1 upisuje se predmet Teorija odgoja i obrazovanja u praksi, a na studij A2 predmeti Umijeće nastavnika i Psihologija obrazovanja II.

 • Ako studenata upisanih na izborni kolegij ima manje od 10, taj se kolegij neće izvoditi. Ako student u prvome tjednu nastave otkrije da se izborni kolegij na koji se upisao ne izvodi, treba doći u tajništvo odjela radi promjene kolegija.

 

Theme picker