Odjel za informacijske znanosti

Prijave za upis na redoviti diplomski studij Informacijske znanosti u ak. god. 2019./2020.

Prijave za upis na redoviti diplomski studij Informacijske znanosti u ak. god. 2019./2020.

Raspisan je natječaj za upis 26 studenata u prvu godinu redovitog jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informacijske znanosti za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra informacijskih znanosti (mag. inf.) na Sveučilištu u Zadru u ak. god. 2019./2020.

Nositelj i izvoditelj studija je Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Studij traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova. Upisuje se ukupno 26 polaznika, od toga 21 hrvatskih i 5 stranih državljana.

Prijave za upis na redoviti jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Informacijske znanosti obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici Prijava na diplomske studije.

Prijave za upise na istovrsne diplomske sveučilišne studije vrše se u sustavu NISpDS od 1.7.2019.do 30. 9.2019.u 12,50 sati. 
Prijave za upise na neistovrsne diplomske sveučilišne studije, vrše se u sustavu NISpDS od 1.7.2019.do 13.9.2019.u 23,59 sati.

Prijave za upis predaje se osobno u tajništvu na propisanim obrascima od 16. 9. do 24. 9. 2019., ili se mogu poslati preporučenom pošiljkom (najmanje tri dana prije isteka roka) na adresu:

Odjel za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru
Prijava na Natječaj za upis na Izvanredni diplomski studij Informacijske znanosti
Ul. Franje Tuđmana 24 i
23000 Zadar, Hrvatska

Prijavnicu za upis moguće je preuzeti ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni redoviti studij Informacijske znanosti prijavi prilažu:
a) svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom studiju ili drugom studiju navedenom u općim odredbama natječaja,
b) dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena. Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu ovjereni prijevod dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim sadržajima,
c) rodni list (hrvatski državljani; može biti ispis iz sustava e-Građani),
d) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu; može biti ispis iz sustava e-Građani (Hrvati bez državljanstva Republike Hrvatske prilažu dokaz o statusu Hrvata koji će izdavati Ured za Hrvate izvan Hrvatske, državljani država članica Europske unije prilažu dokaz o državljanstvu države članice Europske unije ili ovjerenu presliku putne isprave države članice Europske unije, a ostali strani državljani dokaz o državljanstvu strane države ili presliku putne isprave strane države),
e) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (strani državljani prilažu potvrdu o odobrenom boravku ili presliku putovnice s naljepnicom o odobrenom boravku),
f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za studije za koje je razredbeni postupak predviđen (za jednopredmetni studij po 200,00 kn). Uplatnice se preuzimaju u odjelnom tajništvu.

Oni kandidati koji nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti dužni su polagati razredbeni ispit koji će se održati 25. 9. 2019. s početkom u 11:00 sati na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). Razredbeni ispit podrazumijeva izradu pismenog rada u obliku eseja na ponuđenu temu iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.     
Literatura za pripremu razredbenog ispita je dostupna ovdje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na: iznanosti@unizd.hr

Odjel za informacijske znanosti: Sveučilište u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar; tel.: + 385/23/345-053, fax: +385/23/345-055; E-mail: iznanosti@unizd.hr ; http://iz.unizd.hr
 

Theme picker